• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถแลกเงิน-ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 12 - 23 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 14 ต.ค. 64
  • 3,445
  จุดเด่น
  • รถแลกเงิน...เหมาะกับคนมีรถปลอดภาระแล้ว มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบดอกเบี้ยคงที่ หรือลดต้นลดดอก ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว รับเงินสด รถยังมีขับ
  • รถแลกเงิน รีไฟแนนซ์...เหมาะกับคนมีรถที่ยังผ่อนอยู่ โดยธนาคารจะไปปิดหนี้สินเชื่อรถที่เดิมให้ วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน ค่างวดลดลง มีวงเงินเหลือไปใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รถแลกเงิน เคลียร์หนี้...เหมาะกับคนที่อยากรวบหนี้รถ หนี้บัตร สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถไปปิดหนี้ที่มีอยู่ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนลดลง วงเงินสูงเท่ามูลค่ารถ เคลียร์หนี้แล้ว มีเงินเหลือใช้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • รถแลกเงิน...เหมาะกับคนมีรถปลอดภาระแล้ว มีให้เลือก 2 แบบ คือแบบดอกเบี้ยคงที่ หรือลดต้นลดดอก ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว รับเงินสด รถยังมีขับ
  • รถแลกเงิน รีไฟแนนซ์...เหมาะกับคนมีรถที่ยังผ่อนอยู่ โดยธนาคารจะไปปิดหนี้สินเชื่อรถที่เดิมให้ วงเงินสูง 100% ของราคาประเมิน ค่างวดลดลง มีวงเงินเหลือไปใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รถแลกเงิน เคลียร์หนี้...เหมาะกับคนที่อยากรวบหนี้รถ หนี้บัตร สินเชื่อบุคคล โดยใช้วงเงินสินเชื่อรถไปปิดหนี้ที่มีอยู่ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนต่อเดือนลดลง วงเงินสูงเท่ามูลค่ารถ เคลียร์หนี้แล้ว มีเงินเหลือใช้
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • กรณีสินเชื่อรถแลกเงิน - รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 16 ปี
  • กรณีสินเชื่อรถแลกเงิน รีไฟแนนซ์ - รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 10 ปี
  • กรณีสินเชื่อรถแลกเงิน เคลียร์หนี้ - รถเก๋ง รถกระบะ อายุรถไม่เกิน 10 ปี
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • มีอายุระหว่าง 20 - 65 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุด ต่อหลักประกัน ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของธนาคาร
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 84 งวด
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 12 - 23 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก กรณีปกติ

  • ปีจดทะเบียน 2015 - 2021 อัตราดอกเบี้ย 12.00% - 18.00% ต่อปี
  • ปีจดทะเบียน 2011 - 2014 อัตราดอกเบี้ย 13.00% - 18.50% ต่อปี

   

  กรณีอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก กรณีผิดเงื่อนไขหรือผิดนัด

  • ปีจดทะเบียน 2015 - 2021 อัตราดอกเบี้ย 12.00% - 23.00% ต่อปี
  • ปีจดทะเบียน 2011 - 2014 อัตราดอกเบี้ย 13.00% - 23.00% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุด 23.00% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ปิดบัญชีก่อนกำหนดจะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยคิดแบบ "ลดต้นลดดอก")
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  14 ต.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์