• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านแลกเงิน-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.4 - 6.65 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 64
  • 141,147
  จุดเด่น
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พร้อมใช้อเนกประสงค์ตามความต้องการ พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านแลกเงิน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสด พร้อมใช้อเนกประสงค์ตามความต้องการ พิเศษ! ผ่อนล้านละ 6,000 นาน 6 เดือน พร้อมยกเว้นค่าจำนอง และค่าประเมินหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  พนักงานรายได้ประจำ
  • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20-60 ปี
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน
  • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และอายุงานปัจจุบันต้องมากกว่า 4 เดือน

   

  เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 20-65 ปี
  • มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
  • อายุธุรกิจขั้นต่ำ 1 ปี
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  กรณีลูกค้าไถ่ถอนมาจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินเงินกู้จากสถาบันการเงินเดิม หรือไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท 5.4 - 6.65 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus
  แบบที่ 1

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.88% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.63% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.40% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (ตลอดอายุสัญญา) 5.65% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบไม่สมัครพร้อมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.12% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.37% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง (ตลอดอายุสัญญา) 6.65% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :

  ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกินที่กำหนด ดังนี้

  1. ผู้มีอาชีพพนักงานประจำ ต้องไม่เกิน 60 ปี
  2. ผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  3. ผู้มีอาชีพอัยการ/ผู้พิพากษา ต้องไม่เกิน 70 ปี
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 พ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์