ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด (ไม่มีหลักประกัน)

วันที่อัพเดทล่าสุด : 6 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 1,340,918 คน
10 อันดับ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด โดยจากการจัดอันดับพบว่ามีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดถึง 5.500% ต่อปี
10

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ - กรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 16.000 - 24.000% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันใจ พร้อมชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก รับดอกเบี้ยในอัตรา 16.000 - 24.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 16.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

สินเชื่อบุคคลซิตี้ - ธ.ซิตี้แบงก์

อัตราดอกเบี้ย 15.99 - 28.00% ต่อปี
สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล กว่า 40 สาขา อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 15.99 - 28.00% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 PLUS - กรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย 14.120% ต่อปี
สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอกู้ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค - บริโภค หรือเพื่อชำระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินอนุมัติสูง 5 เท่าของเงินได้ หรือ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนนานถึง 5 ปี อัตราดอกเบี้ย MRR + 7% (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go ธ.ทหารไทย

อัตราดอกเบี้ย 14.000 - 28.000% ต่อปี
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 14.000 - 28.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5

สินเชื่อส่วนบุคคล - เกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ย 13.990 - 27.990% ต่อปี
ให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ ผ่อนชำระสบายๆ นานสูงสุดถึง 48 เดือนโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รับอัตราดอกเบี้ย 13.990 - 27.990% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4
สินเชื่อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ที่ต้องการเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือขยายกิจการทางการแพทย์ ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มอาชีพทางการแพทย์ มีสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกัน ให้วงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3
สินเชื่อบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย เงินกู้สวัสดิการดอกเบี้ยต่ำพิเศษ เพื่อให้คุณเติมเต็มสิ่งจำเป็นในชีวิตได้ง่ายๆ เมื่อกู้วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท รับดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 9.120% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2
สินเชื่อเงินสด ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ พิเศษสุดรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 9.000% ต่อปี ไปจนถึง 28.000% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1
บัตรวงเงินกู้อุ่นใจ เงินฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 1,500,000 บาท รับดอกเบี้ยในอัตราตั้งแต่ 5.500 - 28.000% ต่อปี ตามเงื่อนไขธนาคารกำหนด (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้น โดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตรหรือพิจารณารายละเอียดอื่นใดประกอบ

2. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้

3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจการให้สินเชื่อมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น ฐานเงินเดือนผู้กู้ รายละเอียดหลักประกัน เป็นต้น) และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง ดอกเบี้ยที่ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้กู้บางรายอาจได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำหรือสูงกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน

4. เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลภายในของแต่ละสถาบันการเงิน การจัดลำดับข้างต้นจึงไม่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ระบุอัตราดอกเบี้ยแบบประมาณการ เช่น "อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 10%" เพราะด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ เราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม