ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 28 %
Product Highlight
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • อายุ 20 - 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  - พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี
  - เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
12-60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ
(ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงศรีฯ)
ตั้งแต่ 30,000 ถึง 1,500,000 บาท 9.99 - 28 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 300,000 ถึง 1,000,000 บาท 12.99 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีเมื่อสินเชื่ออนุมัติ ดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 - 59,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 28% ต่อปี และสำหรับเจ้าของกิจการ 28% ต่อปี (ผ่อน 24 - 60 เดือน)
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 26% ต่อปี และสำหรับเจ้าของกิจการ 27% ต่อปี (ผ่อน 12 - 60 เดือน)
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 24% ต่อปี และสำหรับเจ้าของกิจการ 26% ต่อปี (ผ่อน 12 - 60 เดือน)
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 - 299,999 บาท อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 23% ต่อปี และสำหรับเจ้าของกิจการ 25% ต่อปี (ผ่อน 12 - 60 เดือน)
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้มีรายได้ประจำ 19.99% ต่อปี และสำหรับเจ้าของกิจการ 22.99% ต่อปี (ผ่อน 12 - 60 เดือน)

กรณีที่รับเงินกู้โดยวิธีอื่น ดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อน้อยกว่า 60,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 - 299,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 22.99% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62
 • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ฟรี
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ฟรี
ค่าการทวงหนี้
:

กรณีค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป 100 บาท/งวด

ค่าอากรแสตมป์
:
ฟรีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
3 % ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (เฉพาะเงินกู้ที่เลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแน่นอน คำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนทั้งหมด โดยให้ถือว่าเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับก่อนวันที่ชำระคืนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อน)
หมายเหตุ
:
ธนาคารจะออกบัตรกดเงินสดให้หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อ ชำระสินเชื่อวงเงินที่ได้รับไปแล้ว 50 %
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1572
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
1 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด