• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล ซิตี้-ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 7.99 - 24.99 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 20 ต.ค. 63
  • 92,390
  จุดเด่น
  รับเงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อบุคคลด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคล ซิตี้
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  รับเงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อบุคคลด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อนในวงเงินที่คุณพอใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสดสานฝันให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
  • ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 1,500,000 บาท 7.99 - 24.99 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99%

  สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

  วงเงินอนุมัติ 150,000 - 399,999 บาท

  • อัตราดอกเบี้ย 23.99% 12 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 12 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 24 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 23.99% 18 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 18 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 36 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 23.99% 24 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 24 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 23.99% 30 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 30 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน
  วงเงินอนุมัติ 400,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ย 20.99% 12 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 12 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 24 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 20.99% 18 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 18 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 36 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 20.99% 24 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 24 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 48 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ย 20.99% 30 เดือนแรก และอัตราดอกเบี้ย 7.99% 30 เดือนหลัง ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน
   

  โปรแกรม สุดคุ้ม 1 อัตราพิเศษลดสูงสุด 3%

  สำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทมหาชน ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/เดือน เท่านั้น หรือสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (ยกเว้นเจ้าของกิจการ) ที่เข้าร่วมโปรแกรมสุดคุ้ม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น

  • วงเงิน 150,000 - 199,999 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 20.99% - 23.99% ต่อปี
  • วงเงิน 200,000 - 299,999 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 20.99% - 18.99% ต่อปี
  • วงเงิน 300,000 - 399,999 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 18.99% - 17.99% ต่อปี
  • วงเงิน 400,000 - 499,999 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 17.99% - 15.99% ต่อปี
  • วงเงิน 500,000 - 999,999 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 17.99% - 14.99% ต่อปี
  • วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 13.99% - 15.99% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :

  ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี 

  ค่าอากรแสตมป์
  :

  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 5 - 35 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
  2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต 12 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1588, 02-788-2788
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  20 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์