• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อส่วนบุคคล (Term Loan, Revolving Loan)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 18 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 64
  • 1,714
  จุดเด่น
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี
  • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อส่วนบุคคล (Term Loan, Revolving Loan)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  -
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือ 500,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) เริ่มต้น 18% ต่อปี
  • โอนเงินสดเข้าบัญชีที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร
  • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือหลักประกัน
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย อายุ 20-55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
  • พนักงานประจำมีรายได้ต่อเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
  • เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ รายรับ 150,000 บาทขึ้นไป
  • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 1 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ
  • รับเงินเดือนโอนผ่านธนาคาร หรือเดินบัญชีผ่านธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

  วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 18 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  n/a
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  ไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1258
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ต.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์