ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.29 - 5.59 %
Product Highlight

สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนมีบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริง

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ Mortgage Power (สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน (สินเชื่ออเนกประสงค์ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับคนมีบ้าน ตอบสนองทุกความต้องการให้เป็นจริง

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม, ห้องชุด, อาคารพาณิชย์ (Mix use)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ

3. อายุ

 •  21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี
 •  25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี

4. อายุงาน

 • 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
  เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก   (หรือ พนักงาน white collar)
  ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
 • 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

*อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้ หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
**ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
***ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานหรือหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้ โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • คอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อาคารพาณิชย์ วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 4.29 - 5.59 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.135% ต่อปี 
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.59% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.835% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.04% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.67% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

 

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.434% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.44% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.512% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.135% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.590% ต่อปี

ทางเลือกที่ 2

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.44% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.44% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.512% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.74% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.590% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62 

 

 

อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท

ทางเลือกที่ 1

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.585% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.336% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.285% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.59% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.440% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.29% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.336% ต่อปี
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย 4.59% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  4.59% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.440% ต่อปี
ทางเลือกที่ 3
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
 • ปีที่ 1 - 5 อัตราดอกเบี้ย 4.99% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปี 4.99% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.56% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น

*MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210 - 25,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

จะดีแค่ไหน ถ้าเราเปลี่ยนโฉนดบ้านเป็นเงินทุนได้ : "สินเชื่อมอร์เกจพาวเวอร์" ทางเลือกใหม่ของคนมีบ้าน ที่อยากได้เงินทำกิจการ

แนะนำสินเชื่อเงินสด