ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9 - 28 %
Product Highlight
สินเชื่อเงินสด ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ พิเศษสุดรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อเงินสด ผ่อนน้อย สบายนาน เพียงพอกับทุกความต้องการด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ พิเศษสุดรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 - 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3 ปี

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการรายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • สำหรับพนักงานประจำ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
 • สำหรับเจ้าของกิจการ วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
12-60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 30,000 ถึง 1,500,000 บาท 9 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานประจำ
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 13.33% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 50,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 15% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 20% - 28% (ตามวงเงินอนมุัติ) สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยสำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ
 • อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ หรืออาชีพอิสระ
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

25-28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าบริการ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืนไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง
 2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ฉบับ
 3. ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินอนุมัติ

 4. ค่าธรรมเนียมชำระบัญชีเสร็จสิ้นใน 1ปี แรก 1% ของวงเงินอนุมัติ

การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ)
หมายเหตุ
:
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ลูกค้า 1 รายเลือกได้เพียง 1 โปรแกรมเท่านั้น โดยธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาท โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้และคงสภาพบัญชีปกติ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด

 • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี ก่อนกำหนดในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

 • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานเป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้าหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเมื่อธนาคารมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกดังกล่าว ข้างต้นให้ถือเป็นที่สุด

 • รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
8 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตถูกที่ รีสตาร์ทชีวิตดีๆ ให้ถูกทาง เทียบกันชัดๆ แบงก์ไหนถูก แบงก์ไหนแพง

แนะนำสินเชื่อเงินสด