ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 25 - 28 %
Product Highlight
 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus)

ชื่อสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (UOB CashPlus)
ประเภทสินเชื่อ
:
บัตรกดเงินสด
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตร UOB Cash Plus โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (พนักงานบริษัท), เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 20-60 ปี
 3. รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 4. มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันสำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีขึ้นไป ในกิจการเดียวกันสำหรับเจ้าของกิจการ
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่กำหนดระยะเวลากู้
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 1,000,000 บาท 25 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ ดังนี้
 1. รายได้ 15,000 - 24,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 28%
 2. รายได้ 25,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 27%
 3. รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 25 %
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 2. อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท ต่อรอบบัญชี สำหรับการค้างชำระทุกงวด

ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำรุด 200 บาท/ใบ
 2. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปยอดบัญชี
 3. ค่าขอรหัสประจำตัวบัตรใหม่ทดแทนรหัสเดิม 100 บาท/ครั้ง
 4. ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:

ยอดชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาทหรือ 5 % ของยอดค้างชำระแล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า

สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (สามารถชำระได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

รีวิว สินเชื่อบัตรกดเงินสด ยูโอบี แคชพลัส (UOB Cash Plus)