รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เตรียมไว้ก่อน ฉุกเฉินพร้อมใช้ทันที ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี*

15 มี.ค. 65 13,055
ระยะเวลา 01 ม.ค. 30 มิ.ย. 65
 
สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
 
อนุมัติเร็ว วงเงินสูง
 • ผ่อนสบาย 12 – 60 เดือน 
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี*
สมัครวันนี้ 
 
ฟรี Valentino Rudy Sport Bag** Limited Edition มูลค่า 2,750 บาท
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติ และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท
 
 
ฟรี กระเป๋าเดินทาง 28 นิ้ว*** มูลค่า 5,290 บาท
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติ และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ 1,000,000 - 2,000,000 บาท  
 
พิเศษ ฟรี กระเป๋าเป้เดินทาง I’m Choonsik! ลิขสิทธิ์แท้จากประเทศเกาหลี มูลค่า 1,950 บาท
สำหรับลูกค้าใหม่ที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 และได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในอัตราดอกเบี้ยปกติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 20,000 บาท - 499,999 บาท
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 65
 
*เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Payroll) / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะต้องรับเงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงศรีอยธุยา (Krungsri Payroll) และชำระค่างวดโดยวิธีหักจากบัญชีเงินเดือนดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศ ของธนาคาร
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
**เงื่อนไขการรับกระเป๋า Valentino Rudy Sport Bag Limited Edition
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น (ไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกับทางธนาคารมาก่อน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 500,000 – 999,999 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
***เงื่อนไขการับกระเป๋าเดินทาง 28 นิ้ว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น (ไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกับทางธนาคารมาก่อน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยได้รับอนุมัติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับกระเป๋าเป้เดินทาง I’m Choonsik! ลิขสิทธิ์แท้จากประเทศเกาหลี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้น (ไม่เคยได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลกับทางธนาคารมาก่อน)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าที่ขอสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2565 โดยได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในอัตราดอกเบี้ยปกติและรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่ 20,000 บาท - 499,999 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ธนาคารจะจัดส่งของกำนัลให้ทางไปรษณีย์ภายใน 60 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือทางเว็บไซต์ www.krungsri.com
 
ดูรายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สมัครสินเชื่อ สมัครออนไลน์ เงินฉุกเฉินพร้อมใช้ทันที สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ