• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 64
  • 218,873
  จุดเด่น
  • รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท
  • รับของกำนัลพิเศษ
  • รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • รับเงินก้อนใหญ่ สูงสุด 1 ล้านบาท
  • รับของกำนัลพิเศษ
  • รับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเจ้าของกิจการจาก AIS
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • อายุ 20 - 59 ปี
  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   - พนักงานประจำมีรายได้รวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือ ตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี
   - เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12-60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 9.99 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป หรือ อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือ อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป และรับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25 % ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ฟรี
  ค่าการทวงหนี้
  :

  กรณีค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดขึ้นไป 100 บาท/งวด

  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ฟรีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  3 % ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (เฉพาะเงินกู้ที่เลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแน่นอน คำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนทั้งหมด โดยให้ถือว่าเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับก่อนวันที่ชำระคืนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อน)
  หมายเหตุ
  :
  ธนาคารจะออกบัตรกดเงินสดให้หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อ ชำระสินเชื่อวงเงินที่ได้รับไปแล้ว 50 %
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 พ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์