รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ต้องการเงินก้อนใหญ่ บ้านคุณช่วยได้ กับ HomeQuickCash สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ดอกเบี้ย 4.99% คงที่ 3 ปี*

7 มิ.ย. 65 898
ระยะเวลา 30 มิ.ย. 65
 
ต้องการเงินก้อนใหญ่ บ้านคุณช่วยได้ กับ HomeQuickCash สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ดอกเบี้ย 4.99% คงที่ 3 ปี*
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ
 • ตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 • หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ
 • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม
 • ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
 • ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
 • หลักประกันต้องเป็นชื่อของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ
 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
เจ้าของธุรกิจ
 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารแสดงตัวตน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1ชุด)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ
 • สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)
เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 • Bank Statement บัญชีหมุนเวียนส่วนของผู้กู้ (6 เดือนล่าสุด)
 • แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ
เอกสารแสดงหลักประกัน
 • สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง HomeQuickCash สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ดอกเบี้ย 4.99% คงที่ 3 ปี สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)