• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.775 - 5.1 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.ค. 64
  • 23,817
  จุดเด่น
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
  • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 20 ปี ยกเว้นคอนโดมีเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
  • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม

  1. ต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ
  2. ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
  3. หลักประกันต้องเป็นชื่อของผู้กู้และ/หรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ

  • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
  • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • รายได้หลักต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท/เดือน และรายได้รวมทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท/เดือน (ต่อผู้กู้ 1 คน)
  • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

   

  เจ้าของธุรกิจ

  • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
  • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
  • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 20 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 4.775 - 5.1 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย มี 2 ทางเลือก

  1. อัตราดอกเบี้ย MRTA 

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.90% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.75% ต่อปี
   
  2. อัตราดอกเบี้ย No MRTA
  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.10% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MLR - 1.75% ต่อปี


  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  500 บาท/ครั้ง
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,210 บาท/แปลง (รวม Vat7%)
  • ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (สามารถชำระได้โดยมีเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-165-5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์