• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ช้อปดีมีคืน...กลับมาแล้วจ้าาา ช้อปปิ้งได้ ลดหย่อนภาษีด้วย

  16 ต.ค. 63 4,105
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบศ.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสามารถลดหย่อนภาษีสูงสุด 30,000 บาท สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่น และส่งเสริมการอ่าน ซึ่งมาตรการนี้จะเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้า และบริการ ให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริง (ไม่เกิน 30,000 บาท)
   ใคร... ใช้มาตรการนี้ได้?
  • กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • กลุ่มผู้ประกอบการประเภทผู้ค้าสินค้า และบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ผู้ประกอบการขายหนังสือ และสินค้า OTOP
   มา... ทำความเข้าใจกับเงื่อนไขของโครงการ
  • เป็นโครงการที่ใช้สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนฯ
  • ลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง รวมแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคน
  • สำหรับใครที่ได้ใช้สิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "โครงการคนละครึ่ง" แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
  • ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63
  • ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ณ เดือนมีนาคม 2564
   การซื้อสินค้าหรือบริการ... มีข้อยกเว้นไหม?
  ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถซื้อสินค้า และบริการได้ทั้งหมด ยกเว้น!! รายการดังนี้
  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์
  • ค่าซื้อยาสูบ
  • ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร
  • ค่าบริการหนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการนำเที่ยวตามกฏหมายว่าด้วยธุรกิจและมัคคุเทศก์
  • ค่าบริการที่ได้จ่ายเป็นค่าโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฏหมายว่าโรงแรม
  **ความคาดหวังของโครงการนี้ คือ คาดว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากการดำเนินมาตรการทั้งหมด 55,500 ล้านบาท
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์