• เมื่อต้องหยุดงานจากวิกฤตไวรัส COVID-19 แล้วแบบนี้...หนี้ผ่อนรถจะทำยังไง?

  26 มี.ค. 63 3,721

  เมื่อต้องหยุดงานจากวิกฤตไวรัส COVID-19 แล้วแบบนี้...หนี้ผ่อนรถจะทำยังไง?

  เดือดร้อนกันไปทุกวงการ เมื่อไวรัส COVID-19 ได้เข้ามามีบทบาทอยู่บนโลกนี้ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยของเรา ทำให้ได้รับผลกระทบกันทุกคนทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ หลายคนต้องหยุดงาน หลายคนต้องตกงานแบบยังไม่ทันตั้งตัว ธุรกิจไหนที่พนักงานยังสามารถทำงานแบบ Work from Home ได้ ก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างว่าเรายังมีรายได้อยู่ แต่สำหรับคนที่ได้รับเงินรายวัน หรือบริษัทปิดตัวลง ก็จะส่งผลกระทบมาก ยิ่งใครที่กำลังมีหนี้ เพิ่งซื้อรถใหม่ หรือกำลังผ่อนชำระค่ารถอยู่ก็ต้องคิดหนักแล้วว่า...จะทำยังไงดี? วันนี้ทางทีมงาน CheckRaka จึงได้รวบรวมมาตรการความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่ออกมาเพื่อเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 มาให้ทุกคนค่ะ

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อยและลูกค้าบุคคล เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาตามสภาพการณ์ของธุรกิจและความเดือดร้อน เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ละราย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ธนาคารกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาขน) พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งลูกค้ารายย่อย ตามมาตรการต่างๆ ที่ได้ประกาศออกไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เช่น การให้ลูกหนี้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยโดยยังไม่ต้องชำระเงินต้น หรือการปรับลดการชำระขั้นต่ำในแต่ละเดือน รวมทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ Soft Loan ที่เป็นความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งกำลังจะออกมา โดยขณะนี้ธนาคารต่างๆ อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้า อย่างไรก็ตามหากลูกค้าที่ประสบปัญหาหรือคาดว่าจะประสบปัญหาและยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคาร สามารถติดต่อธนาคารได้ทันที
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ธนาคารเกียรตินาคิน

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโรงแรม และกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการพักชำระหนี้เงินต้นสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโรงแรมทั้งหมด และลดดอกเบี้ย และพิจารณาการขยายระยะเวลาชำระหนี้เป็นรายกรณีสำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย โดยธนาคารพร้อมทำความเข้าใจ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถจัดการการเงินให้สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้นได้อย่างมากที่สุด โดยสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งประกอบด้วย การพักชำระหนี้เงินต้น ตั้งแต่ 9-18 เดือนโดยไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจโรงแรมที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งหมด นอกจากนั้น สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเสริมสภาพคล่องให้ลูกค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555

  ธนาคารไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ ออกมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยสนับสนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างแข็งแกร่ง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ธนาคารทิสโก้

  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2080-6000 หรือ 0-2633-6000

  ธนาคารธนชาต

  สำหรับลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิตหรือการประกอบธุรกิจ โดยธนชาตDRIVE ห่วงใยลูกค้าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ออกมาตรการช่วยเหลือให้ "ตั้งหลัก" ฝ่าวิกฤตและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770
  ใครที่ได้รับผลกระทบ และกำลังประสบปัญหาด้านการเงินจากวิกฤตไวรัส COVID-19 อยู่ก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมานำเสนอนี้ ทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆ คนที่กำลังเดือดร้อน โดยสามารถติดต่อไปที่สถาบันการเงินที่เราเป็นลูกหนี้อยู่ และควรศึกษาเงื่อนไขมาตรการช่วยเหลือนั้นๆ เพิ่มเติมด้วยนะคะ #COVID-19
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  สมัครออนไลน์

  ข้อมูลความรู้สินเชื่อเงินสดล่าสุด

  บทความล่าสุดอื่นๆ