• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

  9 มิ.ย. 64 391,676
  สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมาก วันนี้ CheckRaka.com ได้นำ 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่
  • อันดับที่ 10: ธนาคารทหารไทย
  • 10
   ธนาคารทหารไทย
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.05% ต่อปี
   อันดับที่ 10: ธนาคารทหารไทย
   "สินเชื่อบ้านใหม่" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
   อัตราดอกเบี้ย ทางเลือกที่ 2
   ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.23% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.63% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.05% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.28% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารทหารไทย
  • อันดับที่ 9: ธนาคารกรุงเทพ
  • 9
   ธนาคารกรุงเทพ
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.000% ต่อปี
   อันดับที่ 9: ธนาคารกรุงเทพ
   "สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
   อัตราดอกเบี้ยวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2
   ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.75% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.000% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 5.75% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ
  • อันดับที่ 8: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • 8
   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.97% ต่อปี
   อันดับที่ 8: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   "สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย" วงเงินกู้สูงสุด 85 - 90% ของราคาประเมิน
   อัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1
   ปีที่ 1 : MRR - 3.15% ต่อปี
   ปีที่ 2 : MRR - 2.00% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.97% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อันดับที่ 7: ธนาคารออมสิน
  • 7
   ธนาคารออมสิน
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.49% ต่อปี
   อันดับที่ 7: ธนาคารออมสิน
   "สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
   ปีที่ 1 - 3 : 3.49% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.49% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.245% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารออมสิน
  • อันดับที่ 6: ธนาคารยูโอบี
  • 6
   ธนาคารยูโอบี
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.35% ต่อปี
   อันดับที่ 6: ธนาคารยูโอบี
   "สินเชื่อบ้าน ยูโอบี" วงเงินอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1
   ปีที่ 1 - 2 : 3.35% ต่อปี
   ปีที่ 3 : MRR - 4.00% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.60% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 7.35% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
  • อันดับที่ 5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • 5
   ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.333% ต่อปี
   อันดับที่ 5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์
   "สินเชื่อบ้าน All Home" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
   อัตราดอกเบี้ย
   ปีที่ 1 : 3.00% ต่อปี
   ปีที่ 2 : MRR - 2.90% ต่อปี
   ปีที่ 3 : MRR - 2.40% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 0.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.333% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.150% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • อันดับที่ 4: แบงค์ออฟไชน่า
  • 4
   แบงค์ออฟไชน่า
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.02% ต่อปี (แบบที่ 1) (สบายคงที่ 2 ปี)
   อันดับที่ 4: แบงค์ออฟไชน่า
   "สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
   อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 (สบายคงที่ 2 ปี)
   ปีที่ 1 - 2 : 2.50% ต่อปี
   ปีที่ 3 : MLR - 2.18% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MLR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.02% ต่อปี
   หมายเหตุ : MLR = 6.250% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศจีน
  • อันดับที่ 3: ธนาคารกรุงไทย
  • 3
   ธนาคารกรุงไทย
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.73% ต่อปี
   อันดับที่ 3: ธนาคารกรุงไทย
   "สินเชื่อบ้านกรุงไทย" ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
   อัตราดอกเบี้ย (ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้) แบบคงที่ 1 ปี
   ปีที่ 1 : 0.64% ต่อปี
   ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.45% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.73% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.22% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย
  • อันดับที่ 2: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • 2
   ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.55% ต่อปี
   อันดับที่ 2: ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
   "สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
   อัตราดอกเบี้ย (ทางเลือกที่ 3)
   ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.80% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.55% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 7.350% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
  • อันดับที่ 1: ธนาคารธนชาต
  • 1
   ธนาคารธนชาต
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.54% ต่อปี
   อันดับที่ 1: ธนาคารธนชาต
   "สินเชื่อบ้านใหม่" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
   อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อหลักประกันภายใต้กลุ่ม Top Selective Developers แบบที่ 1
   ปีที่ 1 - 3 : MRR - 3.74% ต่อปี
   หลังจากนั้น : MRR - 1.63% ต่อปี
   อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.54% ต่อปี
   หมายเหตุ : MRR = 6.280% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด) ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารธนชาต
  หมายเหตุ :

  1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป

  2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น

  3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับท่านที่สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงิน

  4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR, MRR และ MHR) อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว


  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์