รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

16 ส.ค. 64 394,534
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุด วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
สำหรับใครที่กำลังมองหาสินเชื่อบ้านใหม่ อัตราดอกเบี้ยไม่แพงมาก วันนี้ CheckRaka.com ได้นำ 10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรก วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท มาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่

ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.49% ต่อปี

"สินเชื่อ Home Loan 4U" วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย ผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.86% ต่อปี
หลังจากนั้นดอกเบี้ย : MRR - 2.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.49% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.35% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.55% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ทางเลือกที่ 3)
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 4.80% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 2.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.55% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.350% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านกรุงไทย" ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ย (ฟรีค่าธรรมเนียมยื่นกู้) แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 0.75% ต่อปี
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.55% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี : 2.70% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.22% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย

แบงค์ออฟไชน่า

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.02% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านแบงค์ออฟไชน่า" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 (สบายคงที่ 2 ปี)
ปีที่ 1 - 2 : 2.50% ต่อปี
ปีที่ 3 : MLR - 2.18% ต่อปี
หลังจากนั้น : MLR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.02% ต่อปี
หมายเหตุ : MLR = 6.250% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารแห่งประเทศจีน

ธนาคารยูโอบี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.35% ต่อปี

"สินเชื่อบ้าน ยูโอบี" วงเงินอนุมัติเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย แบบที่ 1
ปีที่ 1 - 2 : 3.35% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 4.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.60% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.35% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 7.35% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารยูโอบี

ธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.49% ต่อปี

"สินเชื่อเคหะ" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี
ปีที่ 1 - 3 : 3.49% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.25% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.49% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.245% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.550% ต่อปี

"สินเชื่อบ้าน All Home" วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 : 3.25% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.65% ต่อปี
ปีที่ 3 : MRR - 2.25% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.550% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.150% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.88% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย" วงเงินกู้สูงสุด 85 - 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยทางเลือกที่ 1
ปีที่ 1 : MRR - 3.40% ต่อปี
ปีที่ 2 : MRR - 2.00% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.10% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.88% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.05% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.05% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านใหม่" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ย ทางเลือกที่ 1 ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.23% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 1.63% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.05% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 6.28% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.20% ต่อปี

"สินเชื่อบ้านบัวหลวง" วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน
อัตราดอกเบี้ยวงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.20% ต่อปี
หมายเหตุ : MRR = 5.95% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ
หมายเหตุ : 1. การจัดอันดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 และโปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2. การจัดอันดับข้างต้น จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกของแต่ละธนาคาร (ซึ่งบางธนาคารมีให้เลือกหลายแบบ ก็จะนำแต่ละแบบมาพิจารณาจัดอันดับด้วย) โดยวิธีการคำนวณของเราคือ นำอัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1, 2 และ 3 มารวมกัน แล้วหารด้วย 3 (ปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ของแต่ละธนาคาร แล้วนำมาจัดเรียงลำดับดังแสดงข้างต้น 3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อกู้ซื้อบ้านใหม่ วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยไม่รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์และสินเชื่อบ้านแลกเงิน และเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับท่านที่สมัครสินเชื่อพร้อมทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) เต็มวงเงิน 4. อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR, MRR และ MHR) อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
แท็กที่เกี่ยวข้อง อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยถูก ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก กู้ซื้อบ้าน กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยถูก ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก กู้ซื้อบ้าน กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สินเชื่อ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้าน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สมัครสินเชื่อ สมัคร ดอกเบี้ยถูก ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก กู้ซื้อบ้าน กู้เงิน
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru