• สินเชื่อเงินสด ธนาคารออมสิน (GSB) เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 8 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   85,618
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   23,643
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   22,470
  • 4.995 - 7.495 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   140,120
  • 5.245 - 7.745 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   40,616
  • 5.745 - 7.745 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ก.พ. 63
   163,383
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   110,684
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.62 - 7.37 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   138,116
  • 6.37 - 8.12 %