• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.7 - 4.9 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 63
  • 20,383
  จุดเด่น

  กู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า "รีไฟแนนซ์บ้าน" จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป "ตัดต้น ได้มากขึ้น" หรือทำให้คุณ "ผ่อนต่อเดือนน้อยลง"

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  กู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า "รีไฟแนนซ์บ้าน" จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป "ตัดต้น ได้มากขึ้น" หรือทำให้คุณ "ผ่อนต่อเดือนน้อยลง"

  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • โฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา สน.3 ก
  • ใบเสร็จการชำะรค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
  • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

  • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
  • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
  • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
  วงเงินกู้
  :
  เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม  ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
  • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม  ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดถึง 35 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 บาท 2.7 - 4.9 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท
  แบบที่ 1
  (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.23% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.05%
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.63% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.12% ต่อปี

  แบบที่ 2 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.58% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.63% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.00% ต่อปี

   

  กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-2.63% ต่อปี
  • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.38% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.65% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.49% ต่อปี

   

  หมายเหต : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

  • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบีคุ้มบ้าน (MRTA)
  • บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
  • บัตรเดบิต TMB (กรณีที่มีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  25% ต่อปีของยอดเงินคงเหลือ (Outstanding) นับจากวันที่เริ่มค้างชำระ จนถึงวันที่ชำระเงินกู้
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ่ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. -
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  21 ต.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์