• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.75 - 3.78 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 64
  • 61,008
  จุดเด่น
  สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ อนุมัติเร็ว รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน พร้อมสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
  ลงทุน
  รีไฟแนนซ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ อนุมัติเร็ว รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน พร้อมสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • บ้านเดี่ยว
  • บ้านแฝด
  • ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม
  • ห้องชุดพักอาศัย
  • อาคารพาณิชย์
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
  • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
  • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
  • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
  • หลักประกันประเภทอาคารพาณิชย์ รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน 
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท
  (หลักประกันบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุด)
  ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 2.75 - 3.78 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  หลักประกันบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และห้องชุดพักอาศัย

  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท 
   - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.75% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-1.85% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.05% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.66% ต่อปี)
   - ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 = 2.90% ต่อปี ปีที่ 3 = MRR-3.15% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.90% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.65% ต่อปี)
   - ทางเลือกที่ 3 (ฟรีค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.50% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-1.35% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.30% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.78% ต่อปี)
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป
   - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.75% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-2.15% ต่อปี หลังจากนั้น = MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.85% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.45% ต่อปี)
   - ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 1.75% ต่อปี ปีที่ 2 = 2.20% หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 2.75% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.40% ต่อปี)
   ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญา = MRR-2.70% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.35% ต่อปี, อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.35% ต่อปี)
   - ทางเลือกที่ 4 (ฟรีค่าจดจำนอง) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 = 0.50% ต่อปี ปีที่ 2-3 = MRR-1.65% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.10% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.57% ต่อปี)
  • วงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
   - ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 = 3.50% ต่อปี หลังจากนั้น MRR-1.75% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง = 3.67% ต่อปี)

  MRR=6.05%ต่อปี ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 21 พ.ค. 63 ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ภายใน 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์ คิด 3% ของยอดหนี้คงค้างตามสัญญา)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  22 เม.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์