เปิดเคล็ดลับ กู้ยังไงให้ได้วงเงินสูง!

icon 8 ก.ย. 66 icon 1,354
เปิดเคล็ดลับ กู้ยังไงให้ได้วงเงินสูง!
อยากได้เงินกู้วงเงินสูงๆ จะกู้สินเชื่อบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลก็น่าจะไม่ตอบโจทย์นัก เพราะสินเชื่อเหล่านี้ให้วงเงินประมาณ 3 - 5 เท่าของรายได้ ซึ่งหากต้องการวงเงินกู้ที่สูงขึ้น อาจจะต้องเลือกขอสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อรถแลกเงิน หรือสินเชื่อที่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้ก็มีให้บริการทั้งใน ธนาคารพาณิชย์ หรือ Non Bank ค่ะ โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขสินเชื่อ ให้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด
สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกัน เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผู้ขอสินเชื่อต้องนำทรัพย์สินทั้งที่เป็นสังหาริมทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ บัญชีเงินฝาก บำเหน็จตกทอด พันธบัตร โดยที่ลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์การกู้ สามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นใช้อุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ หรือใช้ในการประกอบอาชีพ
 
วงเงินสินเชื่อ ผู้ให้สินเชื่อจะพิจารณากำหนดวงเงินจากมูลค่าตลาด ณ เวลานั้น ของสินทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน ร่วมกับความสามารถในการผ่อนชำระ และระยะเวลาที่จะผ่อนชำระ โดยวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันส่วนใหญ่มักจะใกล้เคียงกับมูลค่าของราคาประเมินหลักประกัน (100%) และสูงกว่าวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันซึ่งกำหนดเพดานสูงสุดที่ 5 เท่าของเงินเดือน
 
หลักประกันที่นิยมใช้ในการขอสินเชื่อ ผู้ขอสินเชื่อจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันโดยทรัพย์สินเหล่านั้นจะต้องปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพัน (ค้ำประกัน) ใดๆ
 
1. รถยนต์ : ผู้ขอสินเชื่อที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลเป็นชื่อของตนเอง และได้ผ่อนชำระหนี้ที่กู้มาเพื่อซื้อรถยนต์หมดแล้ว สามารถนำรถยนต์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยที่ผู้กู้ยังสามารถครอบครองและนำรถไปใช้ได้ตามปกติ เพียงแค่นำเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อที่ธนาคารหรือ Non-bank ที่ให้บริการ จึงมีชื่อเรียกว่า "สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ" หรือ "สินเชื่อรถแลกเงิน" นั่นเองค่ะ
 

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถหรือสินเชื่อรถแลกเงินแบ่งได้ 2 ประเภทตามลักษณะการโอนเล่มทะเบียน คือ แบบโอนเล่ม และแบบไม่โอนเล่ม (โอนลอย)
 
2.1 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบโอนเล่มทะเบียน คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์โอนทางทะเบียนให้แก่ผู้ให้สินเชื่อเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ 
 
วงเงินสินเชื่อ : ประมาณ 80% - 120% ของราคาประเมิน 
 
ระยะเวลาผ่อนชำระ : ประมาณ 72 - 84 งวด (วงเงินและระยะเวลาการผ่อน มากกว่าแบบไม่โอนเล่ม) ​​
 
2.2 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่มทะเบียน (โอนลอย) คือ เจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ไม่ต้องโอนทางทะเบียนให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ แต่จะต้องลงนามล่วงหน้าไว้ในเอกสารการโอน และมีผู้ค้ำประกัน โดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี 
 
วงเงินสินเชื่อ : ประมาณ 70% - 80% ของราคาประเมิน
 
ระยะเวลาการผ่อนชำระ : ประมาณ 60 งวด (น้อยกว่าแบบโอนเล่ม เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ไม่มีการโอนทะเบียน)​​
 
อายุสูงสุดของรถยนต์ที่รับเป็นหลักประกันอยู่ที่ 15 - 17 ปี โดยรวมระยะเวลาผ่อนแล้วอายุรถไม่เกิน 20 ปี ผู้ให้สินเชื่อส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate และมีการแข่งขันกันให้สินเชื่อ เช่น การอนุมัติสินเชื่อที่รวดเร็ว ทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง และการรับเงินกู้มักให้ในหลังวันโอนเล่มหรือวันอนุมัติ 1 วัน แล้วแต่กรณี โดยอาจอยู่ในรูปเงินก้อนหรืออยู่ในรูปบัตรกดเงินสด
 
 
2. ที่อยู่อาศัย : ผู้ขอสินเชื่อสามารถนำที่อยู่อาศัยเป็นชื่อของตนเอง และไม่ติดภาระจำนอง เช่น บ้านพร้อมที่ดิน ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว คอนโดมิเนียม มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ ซึ่งผู้กู้ยังสามารถพักอาศัยได้ตามปกติ แต่ต้องจดจำนองที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน และมีกำหนดระยะเวลาการผ่อนยาวนาน (สูงสุดถึง 30 ปี) สินเชื่อประเภทนี้แตกต่างจากสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยตรงที่สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยต้องใช้เงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อที่อยู่อาศัย แต่กรณีนี้เป็นการเอาที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันเพื่อนำเงินไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น
(สินเชื่อ "บ้านแลกเงิน" หรือ "Home For Cash" คืออะไร แต่ละธนาคารคิดดอกเบี้ยกันเท่าไหร่ ดูได้ที่นี่!)
 
3. บัญชีเงินฝาก : การใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการใช้สินทรัพย์อื่นๆ มาเป็นหลักประกัน แต่มีบัญชีเงินฝากที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินในบัญชีนั้นเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน หรือเป็นเงินเย็น จึงสามารถนำมาวางเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อได้ 
ข้อควรรู้กรณีใช้บัญชีเงินฝากมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน : 
  • เงินในบัญชีที่ใช้เป็นหลักประกันจะถอนออกมาใช้ไม่ได้ แต่จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปกติ ซึ่งในส่วนของดอกเบี้ยธนาคารอาจให้โอนออกมาใช้จ่ายได้
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าการใช้หลักประกันประเภทอื่น โดยมักจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่นำมาเป็นหลักประกันบวกด้วย 1% - 3% 
  • วงเงินและระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกันจะช่วยให้ผู้กู้มีสภาพคล่องได้ง่าย รวดเร็ว และอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน แต่ผู้กู้ก็ต้องไม่ลืมว่าหากก่อหนี้แล้วผิดนัดชำระหนี้ ก็อาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ดังนั้นควรขอสินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักประกันต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นนะคะ
 
ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 
สอบถามข้อมูลรู้เรื่องการเงินอื่นๆ เพิ่มเติม ทักมาพูดคุยกับ GURU ได้ที่นี่!! https://page.line.me/uht31
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อรถแลกเงิน สินเชื่อบ้านแลกเงิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่ออนุมัติง่าย สินเชื่ออนุมัติเร็ว เงินด่วน เงินฉุกเฉิน
Money Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Money Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)