รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อ "บ้านแลกเงิน" หรือ "Home For Cash" คืออะไร แต่ละธนาคารคิดดอกเบี้ยกันเท่าไหร่ ดูได้ที่นี่!

8 ก.ย. 65 51,306
สินเชื่อ "บ้านแลกเงิน" หรือ "Home For Cash" คืออะไร แต่ละธนาคารคิดดอกเบี้ยกันเท่าไหร่ ดูได้ที่นี่!
"บ้าน" นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยให้เราได้พักพิงแล้ว ยังเป็นแหล่งเงินกู้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินสดมาหมุนได้ด้วยนะคะ โดยปัจจุบันสถาบันการเงินหลายแห่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภท "บ้านแลกเงิน" หรือ "Home For Cash" ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้หลากหลาย ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น วันนี้ CheckRaka.com ได้รวบรวมข้อมูลพร้อมอัตราดอกเบี้ยมาไว้ให้เพื่อนๆ เปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจยื่นกู้ด้วยล่ะค่ะ ถ้าพร้อมแล้ว...เราไปดูกันเลย
 
สินเชื่อบ้านแลกเงิน คืออะไร

สินเชื่อบ้านแลกเงิน จัดเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Secure Loans) ซึ่งผู้กู้ต้องนำ "ที่อยู่อาศัย" ที่ปลอดภาระหนี้/ภาระจำนอง ซึ่งกินความถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุดพักอาศัย/คอนโดฯ และอาคารพาณิชย์ (ธนาคารบางแห่งอาจรวมถึงที่ดินเปล่าด้วย) มาจำนองเป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ
 
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินส่วนใหญ่จะเป็นแบบลอยตัว (Floating Rate) และคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ผู้กู้ (ผู้จำนอง) ยังสามารถอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนั้นได้ตามปกติไปพร้อมๆ กับการผ่อนชำระหนี้ด้วยนะคะ ส่วนวงเงินที่ให้กู้นั้นจะขึ้นอยู่กับราคาประเมินของที่อยู่อาศัยที่เรานำไปเป็นหลักประกัน ตั้งแต่ 50,000 บาท จนถึง 10,000,000 บาท และมีระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารค่ะ ซึ่งหากต่อมาเกิดผิดนัด และไม่สามารถชำระหนี้ได้อีกต่อไป เราจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และที่อยู่อาศัยที่นำไปเป็นหลักประกันก็จะถูกยึด นำไปขายทอดตลาด แล้วนำเงินที่ได้จากการขายนั้นมาใช้หนี้พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นค่ะ
 
สินเชื่อบ้าน กับ สินเชื่อบ้านแลกเงิน ต่างกันอย่างไร

ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า "สินเชื่อบ้าน (Home Loan)" และ "สินเชื่อบ้านแลกเงิน (Home For Cash)" เป็นสินเชื่อคนละประเภท และคนละวัตถุประสงค์กัน แต่เนื่องจากมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คล้ายกัน จึงอาจทำให้หลายคนเกิดความสับสน เรามาดูกันค่ะว่าแท้จริงแล้ว สินเชื่อทั้งสองประเภทนี้มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร
 
  สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์
 • เพื่อให้ได้สิทธิในที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดฯ ทาวน์โฮม ฯลฯ
 • เพื่อให้ได้เงินสด นำไปใช้จ่ายหมุนเวียนตามความจำเป็น
รูปแบบสัญญา
 • สัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • สัญญาเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • บางแห่งอาจให้กู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ด้วย
 หลักประกัน
 • ใช้ที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้ต้องการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เป็นหลักประกัน
 • ต้องทำสัญญาจำนอง
 • ใช้ที่อยู่อาศัยที่ผู้กู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ เป็นหลักประกัน
 • ต้องทำสัญญาจำนอง
การพิจารณาวงเงินกู้
 • ราคาซื้อขายจริง
 • วงเงินดาวน์
 • ราคาประเมินทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้
 • วงเงินกู้สูงสุดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและการพิจารณาของธนาคาร
 • จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ
 • ราคาประเมินทรัพย์ (ที่อยู่อาศัย) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้
 • กำหนดวงเงินกู้ ตั้งแต่ 50,000 จนถึง 10,000,000 (หรือตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร)
ระยะเวลากู้
 • 30 - 35 ปี
 • อยู่ที่ประมาณ 15 - 20 ปี (อาจมีระยะเวลามากหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
การคิดดอกเบี้ย
 • ลดต้นลดดอก
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าสินเชื่อบ้านแลกเงิน
 • ลดต้นลดดอก
 • อัตราดอกเบี้ยแพงกว่าการกู้สินเชื่อบ้าน
กรณีผิดนัดชำระหนี้
 • ธนาคารอาจบอกเลิกสัญญา แจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร หากลูกหนี้ละเลย จะถูกฟ้องร้อง บังคับยึดทรัพย์จำนองนำมาขายทอดตลาด และดำเนินการทางกฎหมาย ต่อไป
 • ธนาคารอาจบอกเลิกสัญญา แจ้งให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในระยะเวลาอันสมควร หากลูกหนี้ละเลย จะถูกฟ้องร้อง บังคับยึดทรัพย์จำนองนำมาขายทอดตลาด และดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 
อยากขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน... มีขั้นตอนอะไรบ้าง
 
 1. ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการให้สินเชื่อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้สินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันออกไป เช่น ธนาคารบางแห่งอาจไม่รับหลักประกันที่เป็น "ที่ดิน" มีการกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ - สูงสุดไว้ และจำกัดระยะเวลากู้สูงสุดไว้ที่ 10, 15 หรือ 30 ปี รวมทั้งอาจมีอัตราดอกเบี้ยให้เลือกหลายแบบ ซึ่งผู้กู้ควรนำปัจจัยเหล่านี้มาพิจารณาให้ดีก่อนยื่นกู้ค่ะ
   
 2. สร้างประวัติทางการเงินที่ดี ผู้ที่มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่เคยผิดนัดและไม่มีหนี้ค้างชำระ และมีรายได้ที่แน่นอน สม่ำเสมอ ย่อมสร้างความมั่นใจให้แก่ธนาคารได้ว่า หากปล่อยกู้ไปแล้วจะได้รับชำระหนี้คืน แต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถแสดงวินัยให้ธนาคารเห็นได้ โดยเปิดบัญชีและฝากเงินกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างวินัยทางการเงิน ก็จะเพิ่มโอกาสการอนุมัติสินเชื่อได้มากขึ้นค่ะ
   
 3. เตรียมเอกสารให้พร้อม นอกจากเอกสารส่วนตัว (เช่น ใบคำขอสินเชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ) เอกสารทางการเงิน (เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารการเดินบัญชี ฯลฯ) ยังต้องเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ "ที่อยู่อาศัย" ที่จะใช้เป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดด้วยนะคะ หรือสำหรับใครที่ต้องการวงเงินกู้จำนวนมากและจะมีผู้กู้ร่วม ก็ต้องเตรียมเอกสารของผู้กู้ร่วมมาด้วยเช่นกันค่ะ ทั้งนี้ ธนาคารแต่ละแห่งอาจเรียกให้ผู้กู้แสดงเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย ดังนั้นแนะนำว่าให้สอบถามจากทางธนาคารให้ชัดเจนก่อนยื่นกู้จะดีที่สุดนะคะ
   
 4. ยื่นเรื่องขอสินเชื่อและประเมินราคาหลักทรัพย์ เมื่อเราได้ส่งเอกสารยื่นกู้พร้อมหลักฐานให้แก่ธนาคารแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ติดต่อกลับมา เพื่อขอเข้ามาถ่ายรูปและสำรวจที่อยู่อาศัยของเราค่ะ ซึ่งเราจะต้องชำระเงิน "ค่าธรรมเนียมการสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน" ขั้นต่ำประมาณ 3,000 - 4,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของธนาคาร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งราคาประเมินไปยังธนาคาร เพื่อให้ธนาคารพิจารณาวงเงินที่เราจะได้รับต่อไปค่ะ
   
 5. รอผลการอนุมัติสินเชื่อ ทำสัญญาและจดจำนอง หลังจากเจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์แล้ว จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา เพื่อแจ้งว่าการขอสินเชื่อของเราได้รับอนุมัติหรือไม่ และได้รับวงเงินเป็นจำนวนเท่าไร ซึ่งขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารแต่ละแห่งนั้นอาจใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันค่ะ และเมื่อเราได้รับอนุมัติแล้วก็จะต้องไปเซ็นสัญญาเงินกู้ พร้อมทำเรื่องจดจำนองที่อยู่อาศัยนั้น ณ สำนักงานที่ดินซึ่งที่อยู่อาศัยนั้นตั้งอยู่ค่ะ
   
 6. ผ่อนชำระเงินกู้จนครบ หลังจากที่เราได้วงเงินกู้นำมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์แล้ว ก็จะมีหน้าที่ผ่อนชำระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ส่งให้แก่ธนาคารเป็นรายเดือนตามสัญญา และเมื่อชำระหนี้จนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ผู้กู้และเจ้าหน้าที่ธนาคารก็จะต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินอีกครั้ง เพื่อจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยแห่งนั้นนั่นเองค่ะ
เช็คอัตราดอกเบี้ยบ้านแลกเงิน ที่ไหนถูกสุดดูที่นี่
 
หลายคนคงอยากทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารแต่ละแห่งเป็นอย่างไร ที่ไหนมีเงื่อนไขตรงใจของแต่ละคนกันบ้าง วันนี้ CheckRaka.com ได้รวบรวมมาให้แล้ว จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 
 
สถาบันการเงิน หลักประกัน วงเงินให้กู้ ระยะเวลาให้กู้
อัตราดอกเบี้ย
 

ธนาคารกรุงเทพ
ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, คอนโดมิเนียม หรืออาคารพาณิชย์ สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน (ไม่เกิน 6 ล้านบาท หรือ 100% ของมูลค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์การขอกู้) 3 - 10 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท : 
  MRR - 0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (กรณีแสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์)

   
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท :
  MRR + 0.375% ต่อปีตลอดอายุสัญญา (กรณีไม่แสดงรายละเอียด และไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์)
ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อ Home For Cash
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, อาคารชุด ไม่เกิน 80 - 100% ของราคาประเมินหลักประกัน หรือราคาซื้อขายจริง กรณีกู้แบบ Term Loan :
ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
หากอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมคงเหลือไม่ถึง 5 ปี ให้ผ่อนชำระสูงสุดได้ถึง 5 ปี
กรณีกู้แบบ Term Loan :
 • กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วน้อยกว่า 2 ปี : MRR ต่อปี
   
 • กรณีลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิมที่ผ่อนชำระหนี้มาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป : MRR - 0.50% ต่อปี
กรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) : 
พิจารณาต่ออายุสัญญาปีต่อปี
กรณีกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) : 
MRR + 1.00% ต่อปี

ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
 
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, ห้องชุดพักอาศัย และอาคารพาณิชย์ สูงสุดไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี) วงเงิน 3 แสน แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท :
ทางเลือกที่ 1

MRR + 2.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.45% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.45% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR + 2.90% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.95% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.95% ต่อปี

วงเงิน 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท :
ทางเลือกที่ 1
MRR + 1.40% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.45% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.45% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR + 1.90% ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.95% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.95% ต่อปี

วงเงิน 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
ทางเลือกที่ 1
MRR ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.05% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.05% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR + 0.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.55% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.55% ต่อปี

วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป :
ทางเลือกที่ 1

ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.75% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.30% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.11% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง)
ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.40% ต่อปี
หลังจากนั้น : MRR ตลอดอายุสัญญา
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.65% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.30% ต่อปี

ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย
บ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์ และห้องชุด (เฉพาะห้องชุดต้องมีราคาซื้อขายต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 0.5 ล้านบาท) ที่ดินเปล่า ไม่เกิน 10 ไร่ (เฉพาะผู้มีรายได้ประจำ) ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน วงเงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุด 20 ล้านบาท
(กรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชีได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท)
สูงสุด 30 ปี  วงเงินกู้ (Loan) :
1) สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.97% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 7.97% ต่อปี

2) สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ใช้ที่ดินเปล่าเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.97% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 8.97% ต่อปี

3) สำหรับเจ้าของกิจการ ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.97% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 7.97% ต่อปี

สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี O/D :
อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคาร
เกียรตินาคินภัทร


สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน HomeQuickCash
ห้องชุด, ทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด, บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ ยกเว้น ที่ดินเปล่า ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิน (ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท) สูงสุด 240 เดือน (20 ปี) ยกเว้นคอนโดมิเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ สำหรับพนักงานประจำ
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : 4.90% ต่อปี
  หลังจากนั้น MLR - 1% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : 5.50% ต่อปี
  หลังจากนั้น MLR ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
ดู MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย


สินเชื่อ
มอร์เกจพาวเวอร์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง, คอนโดมิเนียม, อาคารพาณิชย์ สูงสุด 95% ของราคาประเมินหลักประกัน 
(กรณีกู้โอดี วงเงินสูงสุด 50% ของราคาประเมินหลักประกัน)
3 - 15 ปี อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 30,000 บาท : 
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.61% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.20% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.31% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.04% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.27% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 15,000 บาท/เจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาท :
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.86% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 0.60% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.49% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.69% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.56% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 0.60% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.79% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.76% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 50,000 บาท : 
แบบที่ 1
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.91% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.44% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.12% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.61% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.74% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.20% ต่อปี
แบบที่ 2 (ยกเว้นค่าประเมินราคาและค่าจดจำนอง)
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.57% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 4.78% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.21% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.27% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 5.08% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.28% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย สำหรับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รายได้ 50,000 บาท
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : 3.36% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 3.99% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.01% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 3.06% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.08% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย สำหรับรายได้ 100,000 บาท : 
 • กรณีทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 3.06% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.08% ต่อปี
 • กรณีไม่ทำประกัน MRTA
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.76% ต่อปี
  หลังจากนั้น : MRR - 2.00% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.59% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.16% ต่อปี
ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ทหารไทยธนชาต

สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน, อาคารชุด สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี) กรณีทำประกัน MRTA
แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.88% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 0.63% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.40% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.57% ต่อปี

แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 0.63% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 0.63% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 5.65% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.65% ต่อปี

กรณีไม่ทำประกัน MRTA (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR + 0.12% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR + 0.37% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 6.40% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.57% ต่อปี

ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคาร
ไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย


สินเชื่อบ้านแลกเงิน
ที่อยู่อาศัยพร้อมที่ดิน, อาคารชุด สูงสุด 10,000,000 บาท สูงสุด 30 ปี พนักงานประจำ และอาชีพอิสระ
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR - 3.35% ต่อปี ถึง MRR + 0.65% ต่อปี
เจ้าของกิจการ
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.19% ต่อปี
ดูอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ ที่นี่

ธนาคาร
ไทยพาณิชย์


สินเชื่อ My Home My Cash


 
บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, อาคารชุด, ที่ดินเปล่า
สูงสุด 20,000,000 บาท (เฉพาะอาคารพาณิชย์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10 ล้านบาท) สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี) แบบที่ 1 ลูกค้าทั่วไปทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%
 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.850% ต่อปี
 • ปีถัดไป อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.650% ต่อปี
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.845% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 7.428% ต่อปี

แบบที่ 2 ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 100%/100%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.400% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 8.395% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.395% ต่อปี

แบบที่ 3 ลูกค้าทั่วไปทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%
 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.600% ต่อปี
 • ปีถัดไป อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.400% (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 7.595% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.179% ต่อปี

แบบที่ 4 ลูกค้าทั่วไป ฟรี ค่าจดจำนอง ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ 70%/70%
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.150% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.145% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.145% ต่อปี

แบบที่ 5 ลูกค้าทั่วไป ไม่ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ
 • อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.400% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 9.395% ต่อปี
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 9.395% ต่อปี

ดูอัตราดอกเบี้ย MRR ได้ ที่นี่

ธนาคารยูโอบี

 สินเชื่อยูโอบี แคช ทู โฮม

บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิศหรือคอนโดมิเนียม วงเงิน 70 - 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุด 50,000,000 บาท (15 - 30 ล้านบาทสำหรับต่างจังหวัด)  สูงสุด 20 - 30 ปี ทางเลือกที่ 1
กรณีทำประกัน MRTA 
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.36% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 0.85% ต่อปี
*อัตราเฉลี่ย 3 ปี 4.99% ต่อปี
**อัตราที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา 5.89% ต่อปี

กรณีไม่สมัคร MRTA
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.25% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 0.85% ต่อปี
*อัตราเฉลี่ย 3 ปี 5.10% ต่อปี
**อัตราที่แท้จริง ตลอดอายุสัญญา 5.93% ต่อปี                                          
ดูอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ธนาคารออมสิน

สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน
ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ไม่เกิน 30 ปี
(กรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทบทวนวงเงินทุกปี)
กรณีเงินกู้ระยะยาว
 • กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.50% ต่อปี
 • กรณีใช้ที่ดินเปล่า อัตราดอกเบี้ย    MRR + 0.50% ต่อปี
กรณีเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 • MOR + 1.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
ดู MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
 
หมายเหตุ
 1. การนำเสนอข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 และโปรดสอบถามแต่ละธนาคารอีกครั้งสำหรับอัตราดอกเบี้ยหรือข้อเสนอของแต่ละธนาคารที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
 2. ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคารที่นำเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดาและเป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไป และไม่รวมอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สาขาธนาคารอาจเสนอให้ลูกค้าประจำหรือลูกค้าพิเศษเป็นครั้งคราว
 3. อัตราดอกเบี้ย MLR, MOR และ MRR อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
 4. รายละเอียดข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ธนาคารอาจกำหนดเป็นครั้งคราวสำหรับประเภท อาชีพ หรือคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละรายที่แตกต่างกัน
แม้ว่าเราจะสามารถนำ "บ้าน" ไปแลกเป็นเงินสดมาหมุน เพื่อประคับประคองสถานการณ์ทางการเงินในภาวะฉุกเฉินให้ผ่านพ้นไปได้ แต่เมื่อกู้เงินมาแล้วก็ควรรีบชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เรียบร้อยโดยเร็วนะคะ เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดค่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไปแล้ว ยังจะช่วยเสริมความมั่นใจได้ว่า "บ้าน" ที่นำไปเป็นหลักประกันนั้นจะไม่ถูกบังคับจำนอง และยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเราโดยครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะ
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบ้านแลกเงิน บ้านแลกเงิน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ home for cash สินเชื่อ home for cash
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)