รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?

9 มิ.ย. 65 119,513
กู้ที่ไหนดี... ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อการศึกษาแบงค์ไหนถูก?
 เพราะเรารู้ดีว่า การศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของอนาคตที่ดี บางคนโชคดี มีโอกาสได้เรียนสูงๆ โดยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่กับบางคนที่อยากเรียนแต่ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอ สถาบันการเงินหลายแห่งจึงมีโครงการ "สินเชื่อเพื่อการศึกษา" ที่นำมาเสนอแก่ผู้ที่ต้องการลงทุนกู้เพื่อการเรียนต่อไป
 
วันนี้เราได้รวบรวมสินเชื่อเพื่อการศึกษาจากธนาคารต่างๆ มาให้ดูกันว่า ที่ไหนจะให้ประโยชน์และเหมาะกับความต้องการของแต่ละคนกันบ้าง โดยจะมีสินเชื่อเพื่อการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ ไม่ได้เรียงตามลำดับดอกเบี้ย แต่เรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารค่ะ
 
ธนาคาร คุณสมบัติของผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) วงเงินให้กู้ยืม ระยะเวลาสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย


  
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อศึกษา (กยศ.)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ)
 • ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ
 • มีสัญชาติไทย รายได้ครอบครัวต่อปีไม่เกิน 360,000 บาท 
1% พิจารณาตามเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ผู้กู้ศึกษาอยู่ในขณะนั้น
(เมื่อผ่านเกณฑ์ที่สามารถกู้ได้ ผู้กู้จะได้รับทั้งเงินค่าเทอมและเงินค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนด้วย) 
หลังจากจบการศึกษา ทางหน่วยงาน กยศ. จะเว้นระยะ 2 ปี และหลังจาก 2 ปี จะกำหนดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ เป็นเวลา 15 ปี
(ทั้งนี้ สามารถจ่ายเงินกู้ก่อนระยะเวลา 15 ปีได้) 
สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ
 • เป็นผู้ปกครองของผู้เรียนหรือเป็นผู้ที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุรวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือหนี้สินล้นพ้นตัว
หลักสูตรภาคปกติ
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • มีหลักประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝาก = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
หลักสูตรภาค Inter
 • มีบุคคลค้ำประกัน = MRR + 3%
 • มีหลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน
  = MRR - 0.75%
 • จำนำเงินฝาก
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
หลักสูตรภาคปกติ
 • ให้กู้ตามค่าใช้จ่ายจริง

หลักสูตรภาค Inter
 • ไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ
 • ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ และมีการรับเงินเดือนผ่าน บมจ. กรุงไทย
 • เป็นผู้ปกครองของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรืออยู่ในระหว่างการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • เป็นสมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือสมาคมที่ธนาคารเห็นชอบ
 • มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • อายุของผู้กู้หรือผู้ปกครองรวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีบุคคลค้ำประกัน
  = MRR + 3%
 • จำนองหลักทรัพย์
  = MRR - 0.75%
 • โอนสิทธิ์เงินฝากเป็นหลักประกัน
  = ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ให้วงเงินตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการผ่อนชำระ 10 ปี นับจากวันที่มีการเบิกใช้จ่ายงวดแรก
 

หมายเหตุ 
 • ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565
 • การจัดข้อมูลข้างต้น ไม่ได้เป็นการจัดเรียงตามลำดับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุด แต่จะเรียงตามตัวอักษรชื่อธนาคารเป็นหลัก
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษาข้างต้น มีเงื่อนไขการจ่ายเงินให้กับผู้กู้ ดังนี้
  - สินเชื่อ กยศ. ของธนาคารกรุงไทย จะแบ่งเงินให้กู้ยืมเป็น 2 แบบคือ 1.) เงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเนื่องจากการศึกษา จะจ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา และ 2.) เงินค่าครองชีพอื่นๆ จะจ่ายเข้าบัญชีของนักเรียน นักศึกษาที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย
  - สินเชื่อของธนาคารอื่นๆ ข้างต้นจะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้เมื่อผู้กู้นำใบเสร็จจากสถานศึกษามายื่นที่ธนาคาร โดยที่ธนาคารจะจ่ายเงินตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดในแต่ละภาคการศึกษาในการผ่อนชำระเงินกู้ของแต่ละธนาคาร (ยกเว้น สินเชื่อ กยศ.) จะเป็นการหักจากบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติของแต่ละธนาคาร โดยเริ่มนับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่วันที่มีการโอนเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาเข้าบัญชีของผู้กู้แต่ละราย
 • หลักประกันเงินกู้ อาจเป็นหลักทรัพย์หรือเป็นบุคคลค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยอาจมีผลต่อการอนุมัติวงเงินสินเชื่อด้วย
 • ธนาคารอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น คือธนาคารที่ไม่มีบริการสินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวอ้างอิงตามประกาศของแต่ละธนาคาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป ผู้กู้ควรสอบถามเพิ่มเติมจากธนาคารก่อนทุกครั้ง
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเงินสด สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ personal loan education loan
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)