รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โนเบิลประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ

ข่าว 17 มี.ค. 63 444
โนเบิลประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ตอกย้ำความมั่นใจให้แก่ลูกบ้านและลูกค้าทุกโครงการ


บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกบ้านและลูกค้าทุกท่านเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้มีแคมเปญ NOBLE TOGETHER เพื่อสร้างความอุ่นใจและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณส่วนกลางทุกโครงการ รวมถึงส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพาให้กับลูกบ้านและผู้เช่าอาศัยโครงการโนเบิลทุกโครงการ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง noblehome.com/noble-together
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดและได้ดำเนินการตามแนวทางที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงานทุกท่าน โดยได้เตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับพนักงานและผู้มาติดต่อ ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานขายทุกโครงการ ให้ความรู้และวิธีการป้องกันที่ถูกต้องแก่พนักงาน รวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการเสริมความปลอดภัยให้กับลูกบ้าน ลูกค้าและพนักงานต่อไป เพื่อร่วมผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน 
โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่ www.noblehome.com, Facebook: Noble Development และ LINE ID: @Nobledev
แท็กที่เกี่ยวข้อง โนเบิลป้องกันโควิด-19 คอนโดโนเบิล 2020 โนเบิลป้องกันโควิด-19 คอนโดโนเบิล 2020 โนเบิลป้องกันโควิด-19 คอนโดโนเบิล 2020

ข่าวและอีเว้นท์คอนโดล่าสุด