• รถยนต์ใหม่
 • รถยนต์ใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ Mercedes-benz เดือนมกราคม 2564

  101,297
  ข้อเสนอพิเศษจาก Mercedes-Benz  Motor Expo exclusive offers: Free iPhone 12*
  เมื่อซื้อและรับมอบรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจีรุ่นที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2563 รับฟรี iPhone 12 มูลค่ารวม 32,000 บาท (จำนวน 1 เครื่อง/รถยนต์ 1 คัน) ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
  รถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการ
  • E 220 d Sport ( All Options)
  • E 300 e Avantgarde
  • E 300 e Exclusive
  • E 300 e AMG Dynamic
  • S 350 d Exclusive
  • S 350 d AMG Premium
  • C 200 Coupé AMG Dynamic
  • E 200 Coupé AMG Dynamic
  • CLS 300 d AMG Premium
  • GLB 200 Progressive
  • GLC 220 d
  • GLC 220 d AMG Dynamic
  • GLC 220 d Coupé AMG Dynamic
  • GLC 300 e AMG Dynamic
  • GLC 300 e Coupé AMG Dynamic
  • Mercedes-AMG GLC 43 4 MATIC Coupé
  • Mercedes-AMG C 43 4 MATIC Coupé
  • Mercedes-AMG C 43 4 MATIC
  • Mercedes-AMG E 53 4 MATIC
  • Mercedes-AMG CLS 53 4 MATIC+
  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

  Motor Expo exclusive offers: ลุ้นรับทองคำ 96.5% หนัก 35 บาท มูลค่า 1 ล้านบาท ทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่า 3 ล้านบาท
  เมื่อจองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ และเมอร์เซเดส-เอเอ็มจีรุ่นใดก็ได้ (ยกเว้นรถบรรทุกและรถบัส) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 20 ธันวาคม 2563 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ หรือที่งานมอเตอร์ เอ็กซ์โป 2563 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 – 13 ธันวาคม 2563 และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นรับทองคำ 96.5% หนัก 35 บาท มูลค่า 1 ล้านบาท ทั้งหมด 3 รางวัล มูลค่ารวม 3 ล้านบาท
  กติกาและเงื่อนไขการลุ้นรับรางวัล
  1. ผู้จองรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์, รถตู้เมอร์เซเดส-เบนซ์ และรถยนต์เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี รถใหม่ทุกรุ่น (ยกเว้นรถบรรทุกและรถบัส เพื่อการพาณิชย์) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2563 ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37 (Thailand International Motor Expo 2020) (ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 13 ธันวาคม 2563 หรือวันอื่นๆ ที่อาจมีการจัดขึ้นภายในระยะเวลาของกิจกรรม) และ/หรือกับผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ หรือเมอร์เซเดส-เอเอ็มจี อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาของกิจกรรม และเริ่มต้นสัญญาทางการเงินกับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับคูปองชิงโชคจำนวน 1 คูปองต่อรถยนต์ 1 คัน เพื่อลุ้นรับทองคำแท่ง 96.5% น้ำหนัก 35 บาท มูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 3,000,000 บาท โดยอ้างอิงราคาทองคำแท่งตามราคาประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 การจองทั้งหมดจะต้องชำระเงินมัดจำขั้นต่ำตามเงื่อนไขของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยชื่อ-นามสกุล (หรือชื่อบริษัท), รุ่นของรถและหมายเลขการจองต้องตรงกันกับใน ก) เอกสารการจอง ข) เอกสารการรับทราบกติกาและเงื่อนไขกิจกรรม ค) คูปองชิงโชค และ ง) สัญญาทางการเงิน ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลบนเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกัน คณะกรรมการมีสิทธิ์พิจารณาที่จะยอมรับคูปองชิงโชคดังกล่าว หากบุคคลที่มีชื่อในสัญญาทางการเงินสามารถพิสูจน์ได้ว่าชื่อบนเอกสารต่างๆ ไม่ตรงกันเกิดจาก (ก) การเปลี่ยนชื่อ หรือ (ข) การโอนสิทธิ์การจองระหว่างพ่อแม่ลูกหรือคู่สมรสตามกฎหมาย และ / หรือ (ค) การโอนสิทธิ์การจองระหว่างกลุ่มบริษัท และ/หรือ (ง) การโอนสิทธิ์การจองจากบุคคลธรรมดาไปยังนิติบุคคลหรือจากนิติบุคคลไปยังบุคคลธรรมดา โดยบุคคลธรรมดานั้นต้องเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าว “กลุ่มบริษัท” หมายถึงนิติบุคคลสองแห่งที่มีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวกัน หรือบริษัทหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่ง ในกรณีดังกล่าว บุคคลที่มีชื่อในสัญญาทางการเงินจะเป็นผู้เข้าร่วมจับรางวัล และจะถือว่าได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลดังกล่าวแล้ว คูปองชิงโชคจะถูกฝากไว้ที่บูธของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37 (Thailand International Motor Expo 2020) และกับผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์หรือเมอร์เซเดส-เอเอ็มจีอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ โดยหลังจากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการจะเริ่มต้นตรวจสอบความสมบูรณ์ของคูปองชิงโชคทั้งหมดเทียบกับรายการจองและสัญญา และจะจัดเก็บคูปองทั้งหมดไว้จนถึงวันจับรางวัล
  2. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เริ่มสัญญาทางการเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทุกกรณี
  3. การยกเลิกการจองจะถือว่าสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมชิงโชคเป็นอันสิ้นสุด
  4. คูปองชิงโชคที่ไม่ได้มีการลงนามในเอกสารรับทราบกติกาและเงื่อนไขกิจกรรมจะตกเป็นโมฆะ
  5. การจับรางวัลผู้โชคดีจะมีขึ้นในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  6. คณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคูปองชิงโชคก่อนการจับรางวัลและจะดูแลการจับรางวัล คำตัดสินของคณะกรรมการในการจับรางวัลจะถือเป็นที่สิ้นสุด โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.facebook.com/MercedesBenzThailand ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
  7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 1. คูปองชิงโชคตัวจริงของลูกค้า 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง 1 ชุด ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนไว้ในการจับรางวัล โดยผู้โชคดีจะต้องเข้าร่วมรับรางวัลด้วยตนเอง ณ สถานที่ วัน เวลาที่คณะกรรมการกำหนด ในกรณีที่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน ผู้ที่ได้รับรางวัลจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยคำตัดสินของบริษัทในการจับรางวัลจะถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะอนุญาตให้ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ ใช้รูปภาพ เสียงและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และ/หรือการโฆษณาบนสื่อต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือการตลาด โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล
  9. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ณ วันที่รับของรางวัล ของรางวัลในกิจกรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  10. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนและ/หรือละเมิดกติกาและเงื่อนไขของบริษัท โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีในลำดับถัดไป
  11. ในกรณีที่สัญญาทางการเงินยกเลิก ตกเป็นโมฆะ หรือถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่ได้รับรางวัลจะคืนรางวัลให้กับบริษัทเต็มจำนวนโดยทันที บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆ ต่อผู้ได้รับรางวัลอันเนื่องมาจากการคืนของรางวัล
  12. กรรมการของผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ พนักงาน และสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร) ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
  ใช้ใบอนุญาต เลขที่ 1722/2563 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง (วังไชยา)

  Motor Expo exclusive offers สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์หลากหลายรุ่น*
  ให้คุณเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz และ Mercedes-AMG ด้วยข้อเสนอสุดพิเศษ
  • ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ระยะเวลา 48 เดือน เมื่อทำสัญญาเช่าซื้อ ด้วยเงินดาวน์ขั้นต่ำ 25% กับรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการ
  รับมอบรถยนต์และเริ่มทำสัญญากับบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 โันวาคม 2563 ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
  *ตรวจสอบรถยนต์รุ่นที่ร่วมรายการได้ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
  สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ Mercedes-Benz ได้ที่  Facebook : MercedesBenzThailand

  โปรโมชั่นรถยนต์ใหม่เมอร์เซเดส-เบนซ์ Mercedes-benz ทุกรุ่น

  คำนวณเงินผ่อนรถยนต์ใหม่เมอร์เซเดส-เบนซ์ Mercedes-benz ทุกรุ่น

  โชว์รูมแนะนำ

  ค้นหาโชว์รูมรถยนต์ใหม่เมอร์เซเดส-เบนซ์ Mercedes-benz ทุกรุ่น

  • ระบุยี่ห้อ-จังหวัด

  ข่าว-โปรโมชั่นรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ล่าสุด

  สนใจทดลองขับ