รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รายงาน Future of Creative ของอะโดบี เผย เทศกาลวันหยุด "คริสมาสต์ - ปีใหม่" เป็นช่วงสร้างรายได้มากที่สุดในรอบปีของครีเอเตอร์

ข่าว 12 ม.ค. 66 82,358
 • ครีเอเตอร์ที่ไม่ใช่มืออาชีพ (Non-professional creator) ที่สร้างรายได้จากผลงานกล่าวว่า พวกเขาสร้างรายได้ในช่วงวันหยุดมากกว่าหนึ่งในสาม (34%) ของรายได้จากงานครีเอทีฟที่ทำตลอดทั้งปี
 • 71% ของของครีเอเตอร์กลุ่มที่สร้างรายได้ (Monetizer) เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์ในช่วงเทศกาลวันหยุด โดย 75% กล่าวว่า คุณค่าของแบรนด์มีความสำคัญมากกว่าขนาดและอิทธิพลของแบรนด์
 • กว่าครึ่งของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ กล่าวว่า พวกเขาจะได้รับรายได้จากผลงานที่ทำในปี 2565 มากกว่าปี 2564 และกว่าหนึ่งในสี่ คาดว่าจะมีรายได้มากกว่าอย่างน้อย 50%
 • ในบรรดาครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างคอนเทนต์ราว 87% กล่าวว่า พวกเขาใช้เครื่องมือของอะโดบี รวมถึง Photoshop และ Adobe Express โดย 69% ใช้เครื่องมือดิจิทัลมากขึ้นในช่วงวันหยุด
รายงาน "Future of Creativity" ของอะโดบีฉบับล่าสุดศึกษาข้อมูลอินไซต์เกี่ยวกับโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงเทศกาลวันหยุดสำหรับครีเอเตอร์ที่ไม่ใช่มืออาชีพ (Non-professional creators) โดยรายงานได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ครีเอเตอร์พัฒนากลยุทธ์ด้านคอนเทนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงเทศกาลวันหยุดที่ผ่านมา รวมถึงการเพิ่มรายได้ด้วยการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ การทำงานร่วมกับครีเอเตอร์คนอื่นๆ และแนวทางการเพิ่มผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขา
แอชลีย์ สติล รองประธานอาวุโส ฝ่ายการตลาดสื่อดิจิทัล กลยุทธ์ และพันธมิตรระดับโลกของอะโดบี กล่าวว่า "ในช่วงวันหยุด ครีเอเตอร์ถือเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการผลักดันเทรนด์ผ่านวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย รวมทั้งยังสร้างโอกาสใหม่ๆ อะโดบีส่งเสริมโอกาสให้ครีเอเตอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง โดยผ่านเครื่องมือครีเอทีฟที่ทรงพลังและใช้งานง่าย เช่น Adobe Express ที่ทำให้ทุกคนสามารถแสดงตัวตน และพลังการสร้างสรรค์ในช่วงวันหยุดเทศกาลด้วยเทมเพลทที่หลากหลายให้สนุกสนานยิ่งขึ้น"

วันหยุด คือ ช่วงเวลาที่สร้างโอกาสและการเติบโต

ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2565 ครีเอเตอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมกับผู้ชมและแบรนด์บ่อยขึ้น และสร้างรายได้จากคอนเทนต์ได้มากขึ้น โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้:
 • เกือบสามในสี่ของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ (73%) ระบุว่าช่วงวันหยุดเป็นช่วงเวลาที่สร้างรายได้มากที่สุดของปี
 • โดยเฉลี่ยแล้ว ของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ รายงานว่า รายได้ในช่วงวันหยุดคิดเป็นรายได้หนึ่งในสาม (34%) ของรายได้จากการสร้างสรรค์งานต่อปี
 • ในบรรดาครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ที่ทำงานหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น 51% คาดว่ารายได้ในปี 2565 จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2564 ในขณะที่ 26% กล่าวว่าพวกเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50% เมื่อเทียบปีต่อปี (YoY)
 • ครีเอเตอร์มืออาชีพมากกว่าแปดในสิบ (86%) จะมีรายได้ในช่วงวันหยุดนี้ผ่านการขายตรง และเกือบสองในสาม (63%) จะได้รายได้จากโปรโมชั่น
 • แม้จะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แต่ครีเอเตอร์ 88% คาดว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ชมได้ในช่วงวันหยุดคริสมาสต์ถึงปีใหม่ และเกือบครึ่ง (49%) มีเป้าหมายในการสร้างการรับรู้ของแบรนด์
 • เกือบครึ่ง (47%) ของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ที่ทำงานมาเป็นเวลา 1 ปีหรือมากกว่านั้นคาดว่าจะโพสต์คอนเทนต์อย่างน้อยวันละครั้ง และ 59% กล่าวว่าพวกเขาเพิ่มความถี่ในการโพสต์ตั้งแต่ปีที่แล้ว

ความร่วมมือกับแบรนด์ในการสร้างรายได้

การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้ แต่ครีเอเตอร์จะเป็นผู้เลือกว่าจะทำงานร่วมกับแบรนด์ไหน
 • 71% ของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ในช่วงเทศกาลวันหยุด และมากกว่าหนึ่งในสาม (36%) ของครีเอเตอร์ที่เป็นพันธมิตรกับแบรนด์กล่าวว่ารายได้จากการสร้างสรรค์ของพวกเขาคิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของรายได้ทั้งหมด
 • 75% ของครีเอเตอร์ครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ กล่าวว่า คุณค่าของแบรนด์มีความสำคัญมากกว่าขนาดและอิทธิพลของแบรนด์ 74% กล่าวว่าพวกเขาต้องการเป็นพันธมิตรกับครีเอเตอร์ด้วยกันเองมากกว่าแบรนด์ใหญ่
 • ครึ่งหนึ่งของครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ ที่เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ตั้งแต่ 5 แบรนด์ขึ้นไปวางแผนที่จะแสวงหาพันธมิตรแบรนด์ใหม่เชิงรุก ในขณะที่ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มความถี่ของการมีส่วนร่วมของผู้ชม (53%) สร้างวิดีโอคอนเทนต์มากขึ้น (60%) สร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ (61 %) และสร้างคอนเทนต์เสริม (66%)

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic) ขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่

เช่นเดียวกับในอุตสาหกรรมอื่นๆ ครีเอเตอร์ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน และเกือบหนึ่งในสาม (32%) ของครีเอเตอร์มืออาชีพกล่าวว่า พวกเขากำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อให้มีส่วนร่วมกับผู้ชมมากขึ้น
 • ในบรรดาครีเอเตอร์ที่เปลี่ยนรูปแบบการทำคอนเทนต์และ/หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจ 63% กล่าวว่าพวกเขากำลังสร้างคอนเทนต์เพิ่มเติม 60% กำลังสร้างคอนเทนต์รูปแบบใหม่ และ 49% มีส่วนร่วมกับผู้ชมบ่อยขึ้น
 • โดยเฉลี่ยแล้ว ครีเอเตอร์จะสร้างและโพสต์คอนเทนต์ที่แตกต่างกันสี่ประเภทในเทศกาลวันหยุดนี้ ได้แก่ รูปถ่าย (70%) วิดีโอ (61%) ศิลปะ/กราฟิก (47%) มีม (31%)
 • แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของครีเอเตอร์สำหรับการโพสต์คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์หรือโซเชียลมีเดีย ได้แก่ Facebook (70%), Instagram (65%) และ YouTube (57%) โดยที่ครีเอเตอร์มือกลุ่ม Gen Z ใช้ TikTok เป็นประจำ (60%) ซึ่งมากกว่า Millennial ( 47%) หรือ Gen X (42%)
รายงาน Future of Creativity ยังชี้ให้เห็นว่า ครีเอเตอร์กลุ่มสร้างรายได้ส่วนใหญ่ (81%) ใช้แอป ซอฟต์แวร์ และเครื่องมือดิจิทัลในการสร้างคอนเทนต์ และ 87% ในกลุ่มนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ Adobe Creative Cloud และ Adobe Express – เครื่องมือ all-in-one ชั้นนำสำหรับการสร้างโซเชียลกราฟิก ใบปลิว โลโก้ และวิดีโอ – ช่วยให้บุคคล, นักธุรกิจอิสระ (solopreneurs), social influencer, เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และองค์กรต่างๆ ทั่วโลกสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาได้ โดยทุกคนสามารถใช้เครื่องมือครีเอทีฟของอะโดบีเพื่อสร้างคอนเทนต์คุณภาพระดับมืออาชีพได้เร็วขึ้น และง่ายขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
แท็กที่เกี่ยวข้อง adobe Tech ข่าวไอที

ข่าวและอีเว้นท์แท็บเล็ตล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)