รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเปิดบัญชีครั้งนี้มีแต่ได้ รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 7,350 บาท*

16 ก.ย. 64 2,513
ระยะเวลา 01 ก.ย. 31 ธ.ค. 64
โปรโมชั่นเปิดบัญชีครั้งนี้มีแต่ได้ รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 7,350 บาท*
 
เปิดบัญชีครั้งนี้มีแต่ได้ ฟรี! ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาทเมื่อเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) 1 ล้านบาท และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ 1 แสนบาทพร้อมกัน รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 7,350 บาท   
สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
 • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
 • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 64
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 2. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชียูโอบี วีแคร์ มาก่อน
 3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 31 ธ.ค. 64 และคงยอดเงินฝากทั้ง 2 บัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 7,350 บาท
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ต.ค. 64
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มิ.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 พ.ย. 64
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 พ.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ส.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ม.ค. 65
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มี.ค. 65
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
  - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 65
 4. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชียูโอบี ซีเคียวร์ อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยมีบัญชี ยูโอบี วีแคร์ มาก่อน สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีตามเงื่อนไขโปรโมชั่นและต้องไม่ปิดบัญชียูโอบี ซีเคียวร์ ที่มีอยู่แล้ว
 5. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะ SMS แจ้ง ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 6. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
 7. มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 7,350 สำหรับยอดเงินฝาก 1.1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
 8. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ใบ สำหรับบัญชีหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 9. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 11 ส.ค. 64
 10. เมื่อลูกค้ารับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 11. ลูกค้าต้องเลือกของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ในวันที่เปิดบัญชี โดยเลือกของกำนัลได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่เลือกรับเป็นกระเป๋าล้อลากแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ และไม่สามารถขอเงินคืนจากส่วนต่างของราคาของกำนัล
 12. เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ และ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ uob.co.th/vcare และ www.uob.co.th/secure
สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ โปรโมชั่นบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ออมทรัพย์มีประกัน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)