• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดจองซื้อหุ้น IPO "TIDLOR" ผ่านช่องทางออนไลน์ 22 - 26 เมษายน 2564 นี้

  22 เม.ย. 64 6,559
  เปิดจองซื้อหุ้น IPO "TIDLOR" ผ่านช่องทางออนไลน์ 22 - 26 เมษายน 2564 นี้
  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) "TIDLOR" เสนอขายหุ้นสามัญ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) สำหรับผู้จองซื้อรายย่อ ผ่านช่องทางออนไลน์ 22 - 26 เมษายน 2564 นี้ (ดูขั้นตอนการจองซื้อผ่าน KMA ที่นี่)
  รู้จักเงินติดล้อ : ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อยซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการบุกเบิกและนำแพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ของลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-channel) โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันครบวงจร และธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่มีสาขามากที่สุด ภายใต้แบรนด์ "เงินติดล้อ" ที่เป็นที่รู้จัก โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใสให้แก่ลูกค้า
  จุดเด่นหุ้น IPO "TIDLOR" :
  • เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน และเติบโตอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจนายหน้าประกันภัย
  • แบรนด์เงินติดล้อ เป็นที่รู้จักทั่วไป มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการทางการเงิน
  • มีช่องทางการจำหน่ายหลากหลาย (Omni-Channel) ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล
  • ธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าประกันวินาศภัยขยายกิจการอย่างรวดเร็วจะเป็นแรงผลักดันมูลค่าและการเติบโตที่สำคัญ
  • ดำเนินธุรกิจที่อยู่บนฐานการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นโยบายการตั้งสำรองที่รัดกุม และแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย
  • คณะผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูงที่สามารถช่วยผลักดันวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์ และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
  • ความสามารถในการปรับตัวได้ทันทีกับสถานการณ์ต่างๆ
  ผู้มีสิทธิ์ซื้อ หุ้นสามัญ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) TIDLOR : ทุกคน ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป หรือ ผู้เยาว์ หรือชาวต่างชาติ สามารถจองซื้อได้
  รูปแบบการจองซื้อ และการคืนเงิน :
  • จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น ทวีคูณของ 100 หุ้น จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 36,500 บาท ทวีคูณของ 3,650 บาท
  • ราคาจองซื้อ 36.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาจองซื้อ 34.00 - 36.50 บาท ต่อหุ้น หากราคา IPO สุดท้ายต่ำกว่า 36.50 บาท ผู้จองซื้อจะได้รับเงินคืน
  • หากราคาเสนอขายสุดท้าย ต่างจากราคาจองซื้อดังกล่าว ซึ่งจะทราบราคาเสนอขายสุดท้ายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 ส่วนการคืนเงินจะคืนอย่างช้าที่สุดภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 (กรณีรับเงินเข้าบัญชี) และวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (วันส่งออกเช็คกรณีรับเป็นเช็ค)
  การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย :
  การจัดสรรหุ้นให้ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นแบบ Small lot first คือ ผู้จองซื้อที่จองซื้อจำนวนน้อยจะได้รับการจัดสรรก่อน โดยการจัดสรรรอบแรกให้ผู้จองซื้อรายละ 1,000 หุ้น และจัดสรรรอบต่อไปรอบละ 100 หุ้น จนกว่าหุ้นจะหมด หากมีผู้สนใจจองซื้อเป็นจำนวนมากจนจัดสรรไม่พอในรอบแรก ระบบคอมพิวเตอร์จะดำเนินการสุ่มผู้ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายไม่ว่าจองซื้อก่อนหรือหลังมีสิทธิได้รับจัดสรรเท่าเทียมกัน (กรณีจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 1 ราย และ/หรือ มากกว่า 1 ใบจอง จะนำยอดการจองซื้อมารวมกันเป็น 1 สิทธิ์ ก่อนทำการจัดสรร)
  *ประกาศผลการจัดสรรภายในวันที่ 28 เมษายน 2564 ทาง https://www.settrade.com
  ระยะเวลาการจองซื้อ : ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564 - เวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2564 (รวมเสาร์-อาทิตย์)
  ช่องทางการซื้อ : 
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 792 1888 หรือเว็บไซต์ www.tidlorinvestor.com

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ