• สินเชื่อเงินสด - แบบมีหลักประกันทั้งหมด เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 63 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   54,427
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   341
  • 3 - 5.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   832
  • 2.64 - 4.9 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   2,750
  • 4.845 - 6.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 พ.ค. 63
   3,296
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   16,409
  • 1.15 - 4.845 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 พ.ค. 63
   8,095
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   12,659
  • ไม่เกิน 10.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   7,563
  • ตั้งแต่ 4.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   41,199
  • 5.27 - 6.19 %