• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 5.37% ถึง 7.87% จำนวน 13 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   65,051
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด SCB M Speedy Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    จนกว่าลูกค้าจะแจ้งยกเลิกหรือธนาคารใช้สิทธิยกเลิกให้สินเชื่อ
  • 7.5 - 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   31,424
  • 5.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   19,231
  • 6.92 - 7.15 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   22,002
  • 4.995 - 7.495 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   139,251
  • 5.245 - 7.745 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   24,804
  • 8.35 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   46,718
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   40,352
  • 5.745 - 7.745 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   33,559
  • 7.625 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   55,301
  • 4.95 - 8.6 %