• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.9% ถึง 9.5% จำนวน 17 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 20 มี.ค. 63
   207,396
  • 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   51,048
  • 10 - 28 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,481
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   149,923
  • 4.05 - 8.9 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   21,415
  • 3.3 - 9.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   20,015
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน (ให้ตามค่าใช้จ่ายจริง)
   • วงเงินกู้
    ประเภทหลักสูตรระดับปริญญาตรี / หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบวิชาชีพ / บัณฑิตศึกษา ให้วงเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายจริง ประเภท Inter / English Program อนุบาลถึงมัธยมปลาย ให้วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท
   • ระยะเวลากู้
    สูงสุด 10 ปี
  • 3.3 - 9.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   11,781
  • 9.65 %