• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด เช็คราคาสินค้า หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 16% จำนวน 103 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   52,711
  • 2.95 - 4.19 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   206,539
  • 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล 27 ก.พ. 63
   1,342
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   11,366
  • 1.15 - 5.37 %
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   7,524
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   11,595
  • ไม่เกิน 10.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,891
  • ตั้งแต่ 5.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   12,830
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   8,563
  • 20 %