• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อ KTB Home For Cash (สินเชื่อเคทีบี โฮม ฟอร์ แคช)-ธนาคารกรุงไทย (KTB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 5% ถึง 7.345% จำนวน 18 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 8 ก.ค. 63
   71,130
  • 4.88 - 6.75 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   122,481
  • 6.98 - 26.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   165,494
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   114,177
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.495 - 7.245 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   142,736
  • 6.245 - 7.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 ก.ค. 63
   90,568
  • 7.99 - 25.99 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 ก.ค. 63
   239,739
  • 7.5 - 28 %