ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์-ธนาคารออมสิน (GSB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.25 - 7.75 %
Product Highlight
สินเชื่อที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
สินเชื่อที่สนับสนุนผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. บุคคลค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด
 2. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือบุคคลอื่น ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีคามเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความเป็นจริง และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถผ่านเข้า-ออกได้สะดวก
 3. หลักทรัพย์อื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. มีประวัติทางการเงินที่ดี
 4. ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือ ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะ / ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. ต้องมีรายได้ที่พิสูจน์ได้ทั้งรายได้จากเงินเดือน / รายได้พิเศษ / รายได้จากกิจการหรือมีรายได้สุทธิสูงกว่าอัตรา การผ่อนชำระในแต่ละงวดไม่ต่ำกว่า 3 เท่า
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้สิทธิพิเศษกับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
  -  
  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร
  -  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด
  -  ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน
ระยะเวลากู้
:
20 ปี (กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน หรือไม่มีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี, กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี)
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
แพทย์
(และผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์)
ไม่เกิน 2,000,000 บาท 5.25 - 7.75 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ MRR + 0.75% ต่อปี
 2. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน ร้อยละ MRR + 0.25% ต่อปี (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์)
 3. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ปีที่ 1-2 MRR - 1.75% ต่อปี หลังจากนั้น MRR - 0.50% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด