ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.-ธ.ก.ส. (BAAC)

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.-ธ.ก.ส. (BAAC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 2.5 %
Product Highlight
บริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. หรือลูกค้าสลากออมทรัพย์ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่างๆ

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่ใช้บริการฝากเงินกับ ธ.ก.ส. หรือลูกค้าสลากออมทรัพย์ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต่างๆ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก หรือสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส.
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เฉพาะข้าราชการ, เฉพาะพนักงานรัฐวิสาหกิจ, เฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว,
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นลูกค้าผู้ฝากเงินของ ธ.ก.ส.ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ
  2. เป็นลูกค้าสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ทั้งบุคคลธรรมดาผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และนิติบุคคลต่างๆ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
เพียงมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท สามารถกู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 1 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ตั้งแต่ 2.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
  1. กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี
  2. กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แสดงในตาราง ยกตัวอย่างจากอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ต่ำสุด เท่ากับ 0.50% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำสูงสุดระยะเวลาฝาก 12 เดือน เท่ากับ 1.40% บวกเพิ่ม 2.00% (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 11 พ.ค. 59 เป็นต้นไป)
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน