ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ-ทิสโก้ (TISCO)

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ-ทิสโก้ (TISCO)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.99 - 5.75 %
Product Highlight
สินเชื่อบำเหน็จตกทอด อนุมัติง่าย รับเงินไว สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ ให้โอกาสคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหลังวัยเกษียณ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทิสโก้ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อบำเหน็จตกทอด อนุมัติง่าย รับเงินไว สำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ ให้โอกาสคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการหลังวัยเกษียณ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (ผู้รับบำนาญ), ลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
  2. อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
  3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายในขณะยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร
  4. มีความสามารถในการชำระหนี้คืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
วงเงินกู้สูงสุดเต็มวงเงินบำเหน็จตกทอด
ระยะเวลากู้
:
30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ
(หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ)
ทุกจำนวน 3.99 - 5.75 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
  • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

(ปัจจุบัน MRR = 7.75% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศธนาคารฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
เท่ากับดอกเบี้ย MRR ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการขอสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มี
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-633-6000, 02-123-4000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
6 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด