ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH-ธ.ก.ส. (BAAC)

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH-ธ.ก.ส. (BAAC)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.875 %
Product Highlight
สินเชื่อเงินด่วน A-CASH อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. สินเชื่อเงินด่วน A-CASH

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินด่วน A-CASH
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อเงินด่วน A-CASH อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  • จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือ
  • ใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
คุณสมบัติผู้กู้
:
  • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
  • ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
  • ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท
  • สามารถเบิกถอนได้หลายครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 1 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
เกษตรกร ไม่เกิน 50,000 บาท 6.875 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี

 

ปัจจุบัน MRR = 6.875% ต่อปี

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ส่งดอกเบี้ยครบ ต่ออายุสัญญาได้
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ธ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด