ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10.37 %
Product Highlight
เติมเต็มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการ ให้คุณมั่นใจในข้อเสนอพิเศษสุดเฉพาะสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น และพิเศษยิ่งขึ้นเมื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไว้วางใจได้ในเงื่อนไขชัดเจน เข้าใจง่าย

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เติมเต็มความมั่นคงให้ชีวิตด้วยบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ เป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการ ให้คุณมั่นใจในข้อเสนอพิเศษสุดเฉพาะสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น และพิเศษยิ่งขึ้นเมื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไว้วางใจได้ในเงื่อนไขชัดเจน เข้าใจง่าย
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อบุคคลค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
  1. ผู้ค้ำประกันเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ และอยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้ขอสินเชื่อ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ทำงานเดียวกับผู้ขอสินเชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
เฉพาะข้าราชการ (เป็นพนักงานราชการ มีบัญชีเงินเดือนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  5. มีบุคคลค้ำประกัน
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 5 เท่า ของเงินเดือน (ไม่เกิน 500,000 บาท)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 4 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ข้าราชการ ไม่เกิน 500,000 บาท 10.37 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR + 3.5 ต่อปี 

(MRR=6.870% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
18% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:

เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด