ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่ออเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่ออเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.5 - 6.27 %
Product Highlight
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
 • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี สินเชื่ออเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่ออเนกประสงค์ยูโอบี แคช ทู โฮม (UOB Cash To Home)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ
 • บริการรวดเร็วถึงบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากยูโอบี ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 30 ปี
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เอ้าส์ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ คอนโดมิเนี่ยม ที่เป็นเจ้าของเองและปลอดภาระเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :
  • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
  • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
อนุมัติวงเงินกู้ 70-80% ของราคาประเมิน วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท และสูงสุดถึง 50,000,000 บาท (15-30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 50,000,000 บาท 5.5 - 6.27 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีสมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.00% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.75% ต่อปี
 • หลังจากนั้นคิด MRR - 1.25% ต่อปี 

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.25% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 5.96% ต่อปี

 

กรณีไม่สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR -3.85% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.60% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 1.25% ต่อปี 

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 5.40% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 6.02% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 30 ส.ค. 62 เท่ากับ 7.75% ต่อปี)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 18 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
2% ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของต้นเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 
 2. ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท/1 ยูนิต จำนวนที่เกินกว่า 1 ยูนิตคิดเพิ่มยูนิตละ 1,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมจำนอง 1,000 บาทต่อสัญญาจำนอง
 4. ค่าเบี้ยประกันภัย (ข้อมูลจากบริษัทประกัน ต่อระยะเวลา 1 ปี) 0.10%-0.12% ของทุนประกัน
 5. ค่าขอใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ (ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน) กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา และเงินกู้แบบเบิกเกินบัญชีคิด 0.2% ของวงเงินกู้ 
 6. ค่าธรรมเนียมรายปีสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี วงเงินกู้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ล้าน คิด 1,500 บาท กรณีเงินกู้มากกว่า 2 ล้าน หรือเท่ากับ 5 ล้านบาท คิด 2,000 บาท และกรณีเงินกู้มากกว่า 5 ล้านบาทคิด 2,500 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 3% ของวงเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด