ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 27.99 %
Product Highlight
 • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
 • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ยูโอบี สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
จุดเด่น
:
 • อนุมัติไว ได้เงินสดพร้อมใช้ ภายใน 3 วัน
 • วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
 • ระยะเวลาผ่อนตั้งแต่ 12 - 60 เดือน
 • ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (พนักงานประจำ), เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 20-60 ปี
 3. รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ และ 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 4. มีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ในบริษัทปัจจุบัน หรือธุรกิจประเภทเดียวกันสำหรับพนักงานประจำ และ 3 ปีขึ้นไป ในกิจการเดียวกันสำหรับเจ้าของกิจการ
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,000,000 บาท 9.99 - 27.99 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 1,000,000 บาท 24.99 - 27.99 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
 1. รายได้ตั้งแต่ 15,000 - 30,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 27.99% (MRR+20.24%)
 2. รายได้ตั้งแต่ 30,000 - 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99% (MRR+17.24%)
 3. รายได้ตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 21.99% (MRR+14.24%)
 4. รายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 19.99% (MRR+12.24%)

อัตราดอกเบี้ยแบ่งตามฐานรายได้ของผู้กู้ กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 1. รายได้ 20,000 - 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 27.99% (MRR+20.24%)
 2. รายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 24.99% (MRR+17.24%)

 

*อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี )
**MRR ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562 เท่ากับ 8.00%

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 • อัตราดอกเบี้ยนี้ สำหรับลูกค้าที่ไม่ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารฯจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันไม่เกิน 28% ต่อปี)
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

100 บาท/รอบบัญชี

ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 100 บาท/ครั้ง/งวดการสรุปยอดบัญชี
 2. ค่าขอตรวจสอบรายการ 200 บาท/ครั้ง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (สามารถชำระได้)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด