ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 15.12 %
Product Highlight
บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง และประสงค์จะใช้รถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์มาแปลงเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 80% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กสิกรไทย สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บริการพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์เป็นของตนเอง และประสงค์จะใช้รถยนต์ซึ่งเป็นสินทรัพย์มาแปลงเป็นเงินสดเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 80% ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat Rate และมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
เล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. มีสัญชาติไทย อายุ 20 - 70 ปี
 2. มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ
 3. มีอาชีพและที่พักเป็นหลักแหล่ง สามารถตรวจสอบได้
 4. รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 5. รายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน สำหรับต่างจังหวัด
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงถึงร้อยละ 80 ของราคาที่บริษัทฯ ประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน ไม่เกิน 15.12 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Rate) สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี)
 2. อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สูงสุดไม่เกิน MOR+8% ต่อปี
MOR=7.120% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
 2. อัตราดอกเบี้ยจะมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ขั้นตอนการขอสินเชื่อ
 1. แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อ โดยติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด KLeasing โดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 2. นัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถยนต์ที่จะนำมาขอสินเชื่อและเอกสารที่ใช้ประกอบการขอสินเชื่อมาพร้อมกัน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ
 3. รอทราบผลการอนุมัติภายใน 1 - 2 วันทำการ เพื่อดำเนินการโอนทะเบียนและรับเช็คไฟแนนซ์ต่อไป
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-696-9999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
11 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด