ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 10 - 17 %
Product Highlight
เป็นสินเชื่อที่ใช้รถยนต์ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกัน โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท เลือกผ่อนสบายๆ อนุมัติเร็วจบภายในวันเดียวทุกสาขา แถมมีรถขับเหมือนเดิม

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash (สินเชื่อมายคาร์มายแคช)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เป็นสินเชื่อที่ใช้รถยนต์ปลอดภาระหนี้มาเป็นหลักประกัน โดยมีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท เลือกผ่อนสบายๆ อนุมัติเร็วจบภายในวันเดียวทุกสาขา แถมมีรถขับเหมือนเดิม
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • รถยนต์ต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 13 ปี
 • ประเภทรถยนต์เฉพาะ รถเก๋ง รถกระบะ และรถตู้
 • รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. ผู้ขอสมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี
 2. ผู้ขอสมัคร จะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 3. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ (ยกเว้นเป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
โดยวงเงินที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ และคุณสมบัติของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้แตกต่างกันไปสำหรับลูกค้าแต่ละราย
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 10 - 17 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • รถยนต์ใช้แล้วสำหรับอายุรถยนต์ไม่เกิน 9 ปี 
  - อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest Rest) เท่ากับ 10% ต่อปี
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) เท่ากับ 20% ต่อปี
 • รถยนต์ใช้แล้วสำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 10 ปีเป็นต้นไป
  - อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Interest Rest) เท่ากับ 17% ต่อปี 
  - อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) เท่ากับ 34% ต่อปี 
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
 1. ค้างชำระ 1-2 งวด ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 321 บาท/งวด
 2. ค้างชำระค่างวดติดกันตั้งแต่ 3 งวดเป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ 535 บาท/งวด
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสัญญา
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 1. ค่าประเมินราคารถที่สาขา 1,000 บาท
 2. ค่าประเมินราคารถที่บ้านลูกค้า 2,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด