ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.88 - 9.5 %
Product Highlight
สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 150 % อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อรถแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 150 % อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (รถยนต์)
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. รถยนต์ปลอดภาระหนี้หรือไม่ปลอดภาระหนี้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้
 2. อายุรถเมื่อรวมระยะเวลาสัญญาเงินกู้ไม่เกิน 20 ปี
 3. รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
 2. มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 3. ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 4. เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองของผู้ขอสินเชื่อ
 5. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครอง
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 150 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 5,000,000 บาท 3.88 - 9.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่

 • ดอกเบี้ย 3.88% - 9.00% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 12 - 48 เดือน
 • ดอกเบี้ย 4.25% - 9.50% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 60 เดือน
 • ดอกเบี้ย 6.70% - 9.50% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 72 เดือน
 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
 • ดอกเบี้ย 7.26% - 15.99% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 12 - 48 เดือน
 • ดอกเบี้ย 7.92% - 16.80% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 60 เดือน
 • ดอกเบี้ย 12.17% - 16.80% ต่อปี เมื่อเลือกผ่อนจำนวนงวด 72 เดือน
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับขึ้นอยู่กับประเภทรถ ยี่ห้อรถ รุ่นรถ เงินดาวน์ ระยะเวลาผ่อนชำระ คุณสมบัติของลูกค้า และรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ทำการสาขา เว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของธนาคาร
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2165 5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
15 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด