ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.9 - 9.5 %
Product Highlight

สินเชื่ออเนกประสงค์ พร้อมสรรพ ทุกหลักประกัน ให้อิสระทางการเงิน

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อพร็อพเพอร์ตี้โลน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่ออเนกประสงค์ พร้อมสรรพ ทุกหลักประกัน ให้อิสระทางการเงิน

 
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • หลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย : บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และ ทาวน์เฮ้าส์
 • หลักทรัพย์อื่นๆ : คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเมนท์ เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ โรงงาน อาคารสำนักงาน 
 • หลักทรัพย์อื่นๆ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 • อายุ 21 - 62 ปี สำหรับวงเงินกู้แบบมีระยะเวลา และเมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วอายุต้องไม่เกิน 65 ปี 

 • อายุ 25 - 60 ปี สำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชี

 • อายุงาน
  - 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 

รายได้ขั้นต่ำ

พนักงาน

 • กรณีกู้เดี่ยว : 15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม 
 1. ผู้กู้หลัก : 10,000 บาทขึ้นไป
 2. ผู้กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 3. ผู้กู้หลัก+ผู้กู้รอง : 15,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • กรณีกู้เดี่ยว : สถานที่ทำงาน นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างจังหวัด 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม 
 1. ผู้กู้หลัก : สถานที่ทำงาน นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างจังหวัด 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 2. ผู้กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 3. ผู้กู้หลัก+ผู้กู้รอง : สถานที่ทำงาน นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างจังหวัด 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 10,000,000 บาท 6.9 - 9.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

แบบที่ 1 ทำประกัน

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.915% ต่อปี
 • ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.350% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เท่ากับ 6.96% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 7.34% ต่อปี

แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.615% ต่อปี
 • ระยะเวลาที่เหลือ อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.350% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี เท่ากับ 7.26% ต่อปี

**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ 7.44% ต่อปี

 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
MRR=7.875% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210-25,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด