ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี โฮมฟอร์แคช-ธนาคารทหารไทย (TMB)

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี โฮมฟอร์แคช-ธนาคารทหารไทย (TMB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.75 - 7 %
Product Highlight

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 6%

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทหารไทย สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี โฮมฟอร์แคช

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี โฮมฟอร์แคช
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จาก TMB ช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านการเงินและเติมเต็มความต้องการของคุณ พร้อมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 6%

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • โฉนดที่ดิน หรือสำเนา นส.3 ก
 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13 สำหรับหลักประกันที่เป็นบ้าน (คอนโดฯ ไม่ต้องใช้)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยุ่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ
 • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ใหม่ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ
 • กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์จากที่อื่นมาที่ TMB วงเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร ฯ
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท 5.75 - 7 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์พร้อมสมัคร MRTA (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.15% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 5.75% ต่อปี

 

กรณีกู้สินเชื่อบ้านอเนกประสงค์แต่ไม่สมัคร MRTA (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.15% ต่อปี

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 6.75% ต่อปี


(MRR=7.15% ต่อปี ณ วันที่ 1 ก.ย. 62)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุด 15.50% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด