ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)

สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.05 - 4.84 %
Product Highlight

กู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า "รีไฟแนนซ์บ้าน" จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป "ตัดต้น ได้มากขึ้น" หรือทำให้คุณ "ผ่อนต่อเดือนน้อยลง"

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทหารไทย สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้าน ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

กู้บ้านจากที่เดิมมาที่ TMB หรือ ที่เรียกกันว่า "รีไฟแนนซ์บ้าน" จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยที่คุณต้องจ่าย เงินที่ผ่อนในแต่ละงวดก็จะนำไป "ตัดต้น ได้มากขึ้น" หรือทำให้คุณ "ผ่อนต่อเดือนน้อยลง"

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • โฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา สน.3 ก
 • ใบเสร็จการชำะรค่างวดสินเชื่อบ้านที่ต้องการรีไฟแนนซ์ฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารเดิม
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน หรือ ทด.13
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท

 • รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ประมาณการรายได้ต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
 • อายุอยู่ระหว่าง 20-60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
วงเงินกู้
:
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม  ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม  ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไปวงเงินเท่ากับยอดหนี้เดิม หรือสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดถึง 35 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 500,000 ถึง 20,000,000 บาท 3.05 - 4.84 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 1 (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.100% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.05%)
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.00%)

(อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.35%)

 

กรณีสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท แบบที่ 2 (ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.750% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.40%)
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.00%)

(อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.47%)

 

กรณีสมัครผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท (ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และฟรีค่าประเมินราคาหลักทรัพย์)

 • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.150% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.00%)
 • ปีที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-1.900% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย = 5.25%)

(อัตราดอกเบี้ยแท้จริง = 4.84%)

 

หมายเหต : ผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท ได้แก่

 • ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ทีเอ็มบี คุ้มบ้าน (MRTA)
 • บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน
 • บัตรเดบิต TMB (กรณีที่มีบัตรเดบิต TMB แล้ว ไม่ต้องสมัครเพิ่ม)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปีของยอดเงินคงเหลือ (Outstanding) นับจากวันที่เริ่มค้างชำระ จนถึงวันที่ชำระเงินกู้
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
ค่าอากรแสตมป์
:
อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชือ่ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
ขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชี (แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท)
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. -
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด