• สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 0.59 - 3.78 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 63
  • 16,067
  จุดเด่น
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100%  ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  ลงทุน
  Refinance บ้านหรือคอนโดตอนนี้ ท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง...เลือกแบงก์ไหนดี?

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100%  ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านหรือที่อยู่อาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลสัญชาติไทย
  • มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
  วงเงินกู้
  :
  วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 35 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 0.59 - 3.78 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

  ทางเลือกที่ 1

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.76% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.97% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.45% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 2 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปี)

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.92% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.64% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.58% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 3

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.45% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.65% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.50% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.50% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 4 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปี)

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.45% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.50% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.92% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.78% ต่อปี

   

  แบบที่ 2 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

  ทางเลือกที่ 1

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.66% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.87% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.55% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.50% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 2 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปี)

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.15% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.82% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.74% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 3

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.66% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.38% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.45% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.46% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 4 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปี)

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.35% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.77% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.68% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
  • กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.350% (ณ วันที่ 14 เม.ย. 63) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  • อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  ไม่มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง)
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1327
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 พ.ค. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด