ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.1 - 5.02 %
Product Highlight
 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญากับธนาคาร และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
 • กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,700 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)

รายละเอียดสินเชื่อ แบงค์ออฟไชน่า สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์แบงค์ออฟไชน่า
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • ประหยัดได้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 2 ทางเลือก
 • สำหรับท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในระยะยาว ธนาคารขอเสนอดอกเบี้ยรูปแบบใหม่ โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยจะถูกลงเมื่อผ่อนตลอดอายุสัญญากับธนาคาร และช่วยให้มีเงินเหลือออมมากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง
 •  กรณีท่านที่ต้องการดอกเบี้ยถูกในช่วงสั้นๆ ธนาคารมีดอกเบี้ยถูกในช่วงแรกเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น
 • สามารถกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมและต่อเติมที่อยู่อาศัย หรือเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว
 • ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรีไฟแนนซ์อีกในอนาคต
 • ยอดผ่อนชำระเริ่มต้นเพียงล้านละ 5,700 บาทต่อเดือน
 • ไม่บังคับทำประกันชีวิต (MRTA)
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
เฉพาะหลักประกันที่เป็น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/อาคารชุด และทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม ที่ใช้สำหรับเพื่ออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีที่ทำการของสาขาตั้งอยู่
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วสูงสุดไม่เกิน 65 ปี
 • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท หรือ (หากไม่ถึงให้นับอายุงานต่อเนื่องจากที่เก่า)
 • เจ้าของกิจการ ที่ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
 • กู้ร่วมได้สูงสุด 3 ท่าน (ผู้กู้ร่วมต้องเป็นบุคคลในครอบครัว หรือคู่สมรสของผู้กู้หลัก)
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 90 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
 • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • กรณีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้น ไป และหลักประกันตั้งอยู่ที่ต่างจังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่
ระยะเวลากู้
:
สูงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 3.1 - 5.02 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สำหรับวงเงินอนุมัติ 1 ล้านบาทขึ้นไป

แบบ 1 สบายคงที่ 2 ปี

 • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.40% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 1.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.17%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.00%


แบบ 2 สบายได้เลย

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MLR - 3.00% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 1.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.30%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.02%


แบบ 3 สบายระยะยาว

 • ปีที่ 1 - 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.00% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 2.25% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4.50%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.30%


อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ สำหรับวงเงินอนุมัติ 3 ล้านบาทขึ้นไป

แบบ 1 สบายคงที่ 2 ปี

 • ปีที่ 1 - 2 ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี
 • ปีที่ 3 ดอกเบี้ย MLR - 2.60% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 1.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.10%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 4.98%

 

แบบ 2 สบายได้เลย

 • ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี
 • ปีที่ 2 ดอกเบี้ย MLR - 3.20% ต่อปี
 • หลังจากนั้น ดอกเบี้ยเท่ากับ MLR - 1.00% ต่อปี

*เฉลี่ย 3 ปี อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3.30%

**ดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.00%

 

(อัตราดอกเบี้ยคำนวณจากดอกเบี้ย MLR=6.50% ณ วันที่ 2 ก.ค. 2558 ระยะเวลากู้ 30 ปี ซึ่งยอดผ่อนต่อเดือนคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 30 ปี)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
-
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:

ชำระตามจริงที่บริษัทภายนอกเรียกเก็บ

ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงินอนุมัติ + 5 บาทสำหรับคู่ฉบับ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตามอัตราที่กำหนดโดยบริษัทประกัน และตกลงโดยผู้กู้
 • ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1% ของวงเงินที่อนุมัติ แต่ทั้งนี้สูงสุด ไม่เกิน 2 แสนบาท (ยกเว้นอาคารชุดคำนวณจากราคาทรัพย์สิน)
 • ค่าโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 2-5% ของวงเงินซื้อขาย (สำหรับกรณีซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง)
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน เริ่มต้น 3,210 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราค่าบริการของบริษัทประเมิน

 

การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (กรณีไถ่ถอนเงินกู้ทั้งหมดเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา ธนาคารอาจเรียกเก็บเบี้ยปรับในอัตรา 3% ของจำนวนวงเงินกู้คงค้าง)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2286-1010 ต่อ 2523-2525
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด