ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน-ธนาคารเกียรตินาคิน (KK)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.92 - 7.15 %
Product Highlight
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 20 ปี
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วัน

รายละเอียดสินเชื่อ เกียรตินาคิน สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 20 ปี
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 3 วัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

 

เจ้าของธุรกิจ

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
เงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
อัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกัน 80% ของราคาประเมินธนาคาร ยกเว้น ธนาคารมีกำหนดเงื่อนไขพิเศษอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้รับอัตราส่วนวงเงินกู้ยืมสูงสุดต่อหลักประกันมากกว่า 80%
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 20 ปี ยกเว้นคอนโดมิเนียมสูงสุดไม่เกิน 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 500,000 ถึง 10,000,000 บาท 6.92 - 7.15 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

ทางเลือกที่ 1 (รูปแบบ MRTA)

 • เดือนที่ 1 - 3 : อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.95% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 7.00% ต่อปี

 

ทางเลือกที่ 2 (รูปแบบ MRTA)

 • ปีที่ 1 : อัตราดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : อัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 6.60% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 6.92% ต่อปี


ทางเลือกที่ 3 
(รูปแบบ No MRTA)

 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 7.15% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เท่ากับ 7.15% ต่อปี

 

(MLR = 7.15% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศของธนาคาร ณ ปัจจุบัน)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
500 บาท/ครั้ง
ค่าอากรแสตมป์
:
ร้อยละ 0.05 ของวงเงินกู้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (สามารถชำระได้โดยมีเบี้ยปรับร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  02-165-5555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด