ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 28 %
Product Highlight
บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

 1. อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
 2. รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
 3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
 • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
 • 100,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
ระยะเวลากู้
:
12 - 72 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 2,000,000 บาท 9.99 - 28 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 2,000,000 บาท 15.99 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

พนักงานประจำ

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000 - 149,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 25.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 150,000 - 499,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 12.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 500,000 - 999,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 21.50% ต่อ

เจ้าของกิจการ

 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 20,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 50,000 - 149,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 25.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 150,000 - 499,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 25.50% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติ 500,000 - 999,999 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 25.50% ต่อปี
 • วงเงินที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาท เดือนที่ 1-12 อัตราดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
100 บาทต่อรอบบัญชี
ค่าอากรแสตมป์
:
ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ขณะนี้เท่ากับ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:

 


การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
19 พ.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด