• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 63
  • 201,392
  จุดเด่น
  บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคล Speedy Loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์ สมัครสินเชื่อเงินสดได้ง่ายๆโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน รับเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร พร้อมวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และสะดวกสบายกับหลายช่องทางการผ่อนชำระ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :

  ผู้มีรายได้ประจำ

  1. อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
  2. รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ (ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

  1. อายุระหว่าง 20 - 60 ปี
  2. รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ
  3. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน
  • 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน
  • 100,000 – 2,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 72 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 2,000,000 บาท 9.99 - 28 %
  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ไม่เกิน 2,000,000 บาท 15.99 - 28 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราต่ำสุด 9.99% ต่อปี ถึง อัตราสูงสุด 28% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :

  อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 15% ต่อปี

  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  100 บาทต่อรอบบัญชี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด ขณะนี้เท่ากับ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :

   


  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด